Published on 2021-06-17

LINK styrker fotfeste i USA med oppkjøp av Message Broadcast

I går inngikk vi en endelig avtale om kjøp av Message Broadcast, LLC, med hovedkontor i Newport Beach, California. Dette oppkjøpet vil styrke vår posisjon i det amerikanske markedet og drive vår vekststrategi som en ledende global leverandør av CPaaS.

Message Broadcast er et selskap som opererer i store amerikanske virksomheter og tilbyr varslingstjenester til selskaper som helseorganisasjoner og finansinstitusjoner. Message Broadcast CPaaS-plattformen «EONS» (Emergency Outage Notification System) tilbyr en enkel engasjementsplattform for å designe, distribuere og administrere kundeinteraksjoner på tvers av alle berøringspunkter med omnichannel og API-drevet kommunikasjon for e-post, A2P SMS og taletjenester.

«Vi er svært glade for å utvide oss ytterligere i USA med oppkjøp av Message Broadcast. Sammen med Soprano har LINK nå raskt fått et solid fotfeste i USA med et bredt produkttilbud og en stor kundeportefølje. Den nye amerikanske posisjonen vil akselerere LINKs organiske vekst og gi en plattform for videre oppkjøp i et raskt voksende og delt marked," sier Guillaume Van Gaver, administrerende direktør i LINK.

Transaksjonen verdsetter Message Broadcast til en bedriftsverdi på USD 260 millioner og forventes å legge til anslagsvis NOK 285 millioner (ca.86% margin) og NOK 200 millioner (ca.60% margin) til henholdsvis LINKs 2021 bruttoresultat og kontant EBITDA. Kjøpesummen blir avgjort 74% i kontanter og 16,755,069 nye LINK-aksjer som skal utstedes til selgerne ved avslutning.

«Oppkjøpet vil berike vårt produkttilbud og ytterligere styrke våre sterke relasjoner med amerikanske blue chip selskaper. Vi er veldig motivert for å fortsette å utvide Message Broadcasts posisjon som en del av den globale LINK-organisasjonen," sier Bill Joiner, administrerende direktør i Message Broadcast.

Avtalen forventes å avsluttes denne måneden.