Нашите продукти

Превърнете Вашия бизнес монолог в диалог с клиента като използвате нашите услуги. Моля, свържете се с българския ни екип, за да Ви разкажем повече и да Ви предложим решение подходящо точно за Вашия бранд.

Продуктите на LINK Mobility предлагат цялостни решения за Вашия бизнес, за да подобрят комуникацията Ви с потребителите, да ангажират клиентите Ви по-ефективно и да постигнат по-добри бизнес резултати чрез силата на мобилните технологии.

SMS съобщения

Изпращайте и получавайте SMS текстови съобщения в глобален мащаб с помощта на нашата корпоративна платформа. Съобщенията са с осигурено глобално покритие, независимо от устройството на потребителя.

SMS-kommunikation - Hero image

Viber съобщения за бизнеса

Ангажирайте клиентите си в любимия им канал с помощта на Viber, за да осигурите персонализирана комуникация.

WhatsApp за бизнеса предлага безпроблемна комуникация с клиенти с функции като автоматизирани отговори, подробни анализи и лесна интеграция с платформи за електронна търговия, като подобрява обслужването на клиентите и ангажираността на бизнеса.