Нашите продукти

Превърнете Вашия бизнес монолог в диалог с клиента като използвате нашите услуги. Моля, свържете се с българския ни екип, за да Ви разкажем повече и да Ви предложим решение подходящо точно за Вашия бранд.

SMS съобщения

Изпращайте и получавайте SMS текстови съобщения в глобален мащаб с помощта на нашата корпоративна платформа. Съобщенията са с осигурено глобално покритие, независимо от устройството на потребителя.

SMS-kommunikation - Hero image

Viber съобщения за бизнеса

Ангажирайте клиентите си в любимия им канал с помощта на Viber, за да осигурите персонализирана комуникация.