Имейл

Имейлът остава силен претендент в областта на комуникациите. Увеличете максимално въздействието на Вашия бранд с нашата глобална услуга за доставка на имейли.

Имейл маркетинг

За комуникации, които трябва да бъдат по-добре обмислени или които трябва да предадатдо конкретно съобщение, имейлът все още е съществена част от маркетинговия микс.

Маркетинг автоматизация
Висока ангажираност
Директен маркетинг
Омниканалност

Креативни маркетинг кампании

Имейл кампании, които работят за Вашия бранд - създавайте кампании, които насърчават получателите да предприемат действия, да се ангажират с Вас и да помогнат за генерирането на потенциални клиенти и продажби. Оптимизирайте, персонализирайте и автоматизирайте кампаниите си безпроблемно.

Имейлите могат да бъдат проектирани с изображения и видео и да бъдат планирани да отидат до конкретни клиенти в определено време, като информират клиентите последователно и редовно.

Ангажирайте клиентите по смислен начин

Има обстоятелства, при които клиентите искат да изпратят имейл с молба за съпорт, защото това е предпочитаната от тях форма на комуникация. Възможността да управлявате и отговаряте на входящи съобщения е жизненоважна, за да гарантирате, че всеки имейл се обработва своевременно.

Предимства на имейл маркетинга

Увеличете ангажираността на потребителите

Имейл маркетингът е много ефективен маркетингов канал с висока степен на ангажираност и реализация:

  • Лесно достигате до големи таргет групи;

  • Кампаниите могат да бъдат насочени към конкретни сегменти и резултатите могат да бъдат проследени до отделния получател;

  • Имейл маркетингът може да осигури висока възвръщаемост на инвестициите на ниска цена

  • Комбинирайте имейл и SMS за по-добър резултат.

Имейл маркетингът оказва въздействие

Релевантност

Направете своите имейли по-подходящи като използвате за основа поведението на клиента.

Креативност

Създавайте креативни кампании, които насърчават получателите да предприемат действия и стимулират потенциални клиенти и продажби.

Персонализация

Персонализираното съдържание може да бъде динамично адаптирано към потребителския профил, поведение и интереси на отделния получател.

Клиентски данни

Създавайте сегменти с данни, базирани на потреблението и ги сегментирайте във вашите кампании. Персонализирайте съдържанието според предишното поведение на клиентите.

Основни характеристики на имейл маркетинга

  • Автоматизация
  • Персонализация
  • Лесна интеграция
  • Висока ангажираност
  • Изпращане на обогатено съдържание и медия
  • Част от цялостната многоканална стратегия

Свържете се с нас

Ако се нуждаете от повече информация за това как продуктите на ЛИНК могат да помогнат на Вашия бизнес или бихте желали да получите персонализирана оферта, свържете се с нас сега!