author
Arla Behm2022-10-18

5 askelta positiivisempaan asiakaskokemukseen

Asiakkaat ilahtuvat positiivisista asiakaskokemuksista ja yritykset tekevätkin paljon töitä luodakseen miellyttäviä kokemuksia asiakaspolun jokaisessa vaiheessa. Parhaiten asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioon ottavat yritykset jäävät kuluttajien mieleen ja saavat heidät myös jakamaan omia mieluisia kokemuksiaan muille. Kerromme miten sinun yrityksesi voi luoda positiivisia asiakaskokemuksia ja kestäviä asiakassuhteita helposti ja vaivattomasti – oikeiden työkalujen avulla.

Pandemian myötä kuluttajien ja yritysten välinen vuorovaikutus on muuttunut lyhyessä ajassa huomattavasti ja digitaalisia keskusteluväyliä sekä kontaktipisteitä on enemmän kuin koskaan ennen. Tämän seurauksena myös valtaosa asiakaskokemuksista koetaan verkossa. Muutos on tuonut uusia haasteita yrityksille, mutta samalla se myös tarjoaa upeita mahdollisuuksia positiivisten asiakaskokemuksien luomiselle. Parhaiten nämä mahdollisuudet saavutetaan puhelimien ja mobiiliviestinnän avulla.

Keskustele siellä, missä asiakkaasi jo ovat

Viime vuosien suurimpia kehitysaskeleita mobiiliviestinnän saralla ovat lukuisat viestintäkanavat, jotka mahdollistavat kommunikoinnin kuluttajien kanssa. Kasvaneen valikoiman myötä kuluttajat voivat olla yrityksiin yhteydessä monipuolisesti eri kanavien välityksellä. Perinteiset puhelinsoitto sekä sähköposti nauttivat yhä vakiintuneesta paikastaan kuluttajien ja yritysten välisessä vuorovaikutuksessa, mutta samalla kuluttajat kaipaavat yhä innovatiivisempia ja luonnollisempia kanavia yhteydenottoon. Tällaisia kanavia ovat muun muassa tekstiviestit, WhatsApp sekä RCS.

Mobiiliviestinnän lisääminen omaan kanavavalikoimaan on merkittävä edistysaskel niin pankeille, kaupoille, vakuutusyhtiöille, terveysalan yrityksille, verkkokaupoille ja kaikille niille yrityksille, jotka haluavat mahdollistaa positiivisen ja tietoturvallisen viestintäkokemuksen asiakkailleen. 

Ilahduttavaa asioimista asiakastuen kanssa

Asioimiset asiakastuen kanssa voivat helposti tuskastuttaa niin kuluttajia kuin asiakastuen henkilökuntaakin. Onneksi asioimisen saa käännettyä ilahduttavaksi kokemukseksi, joka muistetaan vielä pitkänkin ajan jälkeen. Useimmiten negatiiviset kokemukset asiakastukeen aiheutuvat, jos palvelun laatu on heikkoa, vastausajat pitkiä ja kuluttajat tuntevat, ettei asiakastuki ymmärrä heidän tarpeitaan tai on vastahakoinen auttamaan. Tällaiset kokemukset saavat uskollisetkin asiakkaat siirtymään kilpailijan hoiviin.

Voit säilyttää asiakkaasi ja luoda heille positiivisia kokemuksia läpi koko asiakaspolun innovatiivisten mobiiliviestinnän työkalujen avulla. Anna asiakkaillesi mahdollisuus ottaa yritykseesi ja asiakastukeesi yhteyttä heille mieluisimman viestintäkanavan kautta – vaikkapa juuri edellä mainituissa kanavissa. Me autamme sinua löytämään parhaimman ratkaisun juuri sinun asiakkaittesi sekä yrityksesi tarpeisiin, ota siis rohkeasti yhteyttä.

Tee monologista dialogia

Asiakkaat haluavat tulla kuulluksi, jakaa omia mielipiteitään, esittää kysymyksiä, hakea tietoa, tehdä tilauksen sekä oston ja käytännössä kaiken, mitä asiakaspolun eri vaiheisiin kuuluu – mieluiten puhelimellaan. Helpoin keino muuttaa asiakaspolun eri vaiheissa tapahtuva yksisuuntainen viestintä kaksisuuntaiseksi keskusteluksi tapahtuu mobiiliviestinnän avulla. RCS:n, WhatsAppin, Facebook Messengerin, tekstiviestien sekä Xenioo-palvelumme ansiosta luontevan asiakasdialogin toteuttaminen käy käden käänteessä. Siirtämällä vuorovaikutusta kuluttajille luonteviin kanaviin tekee yrityksestäsi myös helposti lähestyttävämmän ja saat asiakkaittesi äänen kuuluviin.

Ilahduta sitouttavilla sisällöillä

Mobiiliviestintä mahdollistaa yrityksillekin monipuolisen, sitouttavan sisällön hyödyntämisen viestinnässä. WhatsApp, RCS ja Facebook Messenger kanavissa lähetettyihin viesteihin voidaan sisällyttää hyvinkin luovaa ja rikasta sisältöä. Niiden avulla yrityksen identiteettiä pystytään tuomaan keskusteluissa ja viestinnässä esille paljon luontevammin, kun tekstin tukena on myös muuta sisältöä. Viesteissä voidaan käyttää muun muassa:

  • Videoita

  • Sijaintitietoja

  • QR-koodeja

  • Tuote-esittelyjä (karusellijulkaisu)

  • Quick reply -painikkeita

Rikkaat sisällöt yhdistettynä henkilökohtaiseen asiakasviestintään ovat oivallinen keino tehostaa yrityksen markkinointia sekä kampanjatoteutuksia. Yksilöidyt viestit, jotka vastaavat asiakkaasi tarpeisiin, kohdennetut tarjoukset ja tuote-esittelyt saavat asiakkaasi tuntemaan olonsa arvostetuksi.

Kehitä toimintaa palautteen ja datan avulla

Parhaimman asiakaskokemuksen luominen vaatii oman toiminnan analysoimista ja jatkuvaa kehittämistä. Tällöin on tärkeää pyytää palautetta heiltä, jotka ovat kokemuksen keskiössä – eli asiakkailtasi. Palautteen pyytäminen jokaisen vuorovaikutustilanteen yhteydessä, ostotapahtuman jälkeen tai varaustilanteessa antaa sinulle kattavan käsityksen siitä, miten asiakkaasi kokevat asiakaspolkusi eri vaiheet.