author
Arla Behm2022-10-28

Esittelyssä LINK SMS Gateway – heille, jotka eivät puhu API:a

Toivomme, että mahdollisimman monella on edes jonkinlainen käsitys siitä, mitä API, SMS Gateway ja taustajärjestelmät tarkoittavat. Ei ainoastaan sen vuoksi, että kyseisellä tiedolla voitaisiin yllättää tietovisassa – vaan siksi, ettei yksikään mahdollisuus toteuttaa monipuolista ja tehokasta mobiiliviestintää jää tiedonpuutteen vuoksi toteuttamatta.

SMS Gateway on viestinvälityspalvelu, joka mahdollistaa tekstiviestien (SMS) lähettämisen ja vastaanottamisen eri taustajärjestelmistä. Taustajärjestelmällä tarkoitetaan yrityksen käytössä olevia järjestelmiä, ohjelmistoja tai laitteistoa. Tällaisia järjestelmiä on lukemattomia, mutta useimmiten niiden tarkoituksena on tukea tai edesauttaa yrityksen liiketoimintaa, esimerkiksi CRM-alustan, markkinoinnin automaatiojärjestelmän tai verkkokauppaohjelmiston muodossa. SMS Gateway on siis järjestelmä, joka on ohjelmoitu toteuttamaan monipuolista ja edistyksellistä kaksisuuntaista mobiiliviestintää.

Palvelun toimintaperiaate perustuu pohjimmiltaan samoihin rakenteisiin, joille myös perinteinen, puhelimien keskinäinen viestienlähetys on rakennettu; viestiliikenne tapahtuu matkapuhelinverkossa, viestikeskuksien kautta. SMS Gatewayn tapauksessa puhelimien keskinäisen viestimisen sijaan vastinparina toimiikin yrityksellä käytössä oleva järjestelmä ja viestien reititys tapahtuu suorien viestikeskusyhteyksien kautta.

Sujuvaa API:a

SMS Gateway tulee integroida eli asentaa osaksi yrityksen omia järjestelmiä. Palvelun voisi näin ollen ajatella lisäosaksi, joka mahdollistaa uuden ominaisuuden tai toiminnallisuuden yrityksen jo olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä kohtaa on myös hyvä käsitellä palvelun toiminnan kannalta olennainen osa eli ohjelmointirajapinta, joka usein näissä konteksteissa vilahtaa sanan englanninkielisen version lyhenteenä API.

Tietojenkäsittelytieteissä rajapinta määritellään kahden tai useamman järjestelmän komponentin yhteisenä alueena tiedon jakamiselle. Tietoa voidaan jakaa järjestelmien, tietokoneen laitteiston, oheislaitteiden ja ihmisten kesken. Ohjelmointirajapinta on näin ollen rajapinta, joka käsittää usean järjestelmäsovelluksen keskinäistä vuorovaikutusta. SMS Gatewayn kohdalla kyseessä on siis vuorovaikutus, pyyntöjen ja tiedon vaihtaminen, SMS Gatewayn sekä yrityksen oman järjestelmän kesken.

Ohjelmointirajapinnan ominaisuuksien ansiosta järjestelmien kesken jaettua ja kommunikoitua tietoa voidaan määritellä. Sillä voidaan muun muassa määritellä millaisia tietopyyntöjä pystytään toteuttamaan, miten ne aktivoituvat, missä muodossa tieto on ja mikä toiminto koko prosessista seuraa. Monipuolisuus on myös yksi ohjelmointirajapinnan eduista, sillä koko rajapinta voidaan ohjelmoida sopimaan yhteen erityisesti tietyn järjestelmän komponentin kanssa tai sovittaa tietyn toimialan standardeihin, jolloin rajapinta on yhteensopiva ja vastaa yleisesti koko toimialan tarpeisiin.

Käyttökohteet ja mahdollisuudet

Useimmiten yritykset integroivat SMS Gatewayn verkkokauppa- ja asiakasjärjestelmiinsä, jolloin kyseiset komponentit kommunikoivat keskenään. Tällaisessa tapauksessa esimerkiksi verkkokaupassa ostoksen tehneelle kuluttajalle lähtee heti Kiitos ostoksestasi -sivun latautuessa tekstiviesti, jossa on ostokseen liittyvää tärkeää tietoa. Saman tyyppisestä tilanteesta hyvänä esimerkkinä toimii Messukeskus, joka käyttää SMS Gateway -palveluamme messulippujen toimittamiseen messuvieraille.

Muokkautuvuuden, monipuolisuuden ja yhteensopivuutensa ansiosta SMS Gateway tarjoaa helposti loppuasiakkaalle lisäarvoa tuottavan ratkaisun kaiken kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Palvelu itsessään mahdollistaa hyvinkin yksityiskohtaisesti räätälöidyt viestien automaattiset lähetykset ja viesteihin voi taas luoda vapaasti monipuolista sisältöä. Palvelun ansiosta jokaisesta hetkestä, asiakaspolun vaiheesta ja toiminnosta yrityksesi järjestelmissä tulee mahdollisuus kommunikoida asiakkaasi kanssa ja tuottaa samalla lisäarvoa.

Haluatko kuulla millaisia mahdollisuuksia SMS Gateway -palvelumme voisi tarjota juuri sinun yrityksellesi? Lähetä meille viestiä niin kerromme!