Published on 2024-06-12

Vitec Hotellinx x LINK Mobility – kokonaisvaltainen ratkaisu majoitusalan yrityksille

Kaksi alansa edelläkävijää lyöttäytyivät yhteen luodakseen palvelukokonaisuuden, joka vastaa hotellialan yritysten haasteisiin ja mahdollistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan toteuttamisen. Vitec Hotellinx on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään varaus- ja tiedonhallintajärjestelmiä ja -palveluita majoitusalan yrityksille. LINK Mobility tarjoaa monipuolisia mobiiliviestintäratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisempää viestintää. Yhteisellä ratkaisullamme majoitusalan toimijat kykenevät nostamaan oman liiketoimintansa seuraavalle tasolle.

Dataan pohjautuvan viestinnän merkitys majoitusalalle

Ihmiset ovat tottuneet asioimaan palveluntarjoajien ja yritysten kanssa digitaalisia kanavia pitkin. Kaikki asiakkaat eivät halua tai kykene asioimaan puhelimitse, jonka vuoksi digitaalisen asioinnin mahdollistaminen on positiivisen asiakaskokemuksen kannalta tärkeää. Jotta asioiminen näissä kanavissa olisi mieluisaa ja luontevaa, tulee sen pohjautua jo olemassa olevaan asiakasdataan. Näin pystytään personoimaan asiakaspolkua ja vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin myös digitaalisissa asiointikanavissa. Sen vuoksi on elintärkeää, että hotellin käytössä olevat järjestelmät integroituvat saumattomasti keskenään ja asiakasdata järjestelmien välillä liikkuu vapaasti.

Ratkaisun esittely

Ratkaisussa hyödynnetään Vitec Hotellinxin PMS-järjestelmän dataa sekä hotellialalle räätälöityä älykästä kommunikointiteknologiaa, joka ohjaa asiakkaan oikea-aikaisesti hänelle relevanttien palveluiden ja vastausten pariin LINKin SMS-palveluiden avustamana. Tuotetun ratkaisun keskiössä on ymmärrys dataan pohjautuvan viestinnän tärkeydestä ja hyödyistä niin hotelliyrittäjille kuin suurillekin ketjuille. Aiemmin SMS-kanava on näyttäytynyt toimialalla pitkälti ovikoodien toimittamisessa sekä satunnaisesti markkinointikampanjoissa ja tyytyväisyyskyselyissä.

”Vaikka tekstiviestien hyödyntäminen on tasaisesti laajentunut lukuisiin käyttökohteisiin, on sen todellisesta potentiaalista hyödynnetty vasta murto-osa. Nyt kehitetyssä kokonaisuudessa tilanne on aivan toinen”, kertoo LINK Mobilityn Partner Manager Juho Salo.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme tämän päivän ratkaisuja asiakaspolun parantamiseen, näemme että SMS-palvelut ovat tähän hyvä ratkaisu”, kertoo Pia Ryöppy, Vitec Hotellinxin myynti- ja markkinointipäällikkö.

Halusimme yhdessä kehittää ratkaisun, joka helpottaa suurten yhteydenottomäärien kanssa kamppailevia hotelleja. Monessakin tilanteessa valtaosa yhteydenotoista on vältettävissä ja myös henkilöstöresursseja onnistutaan säästämään oikean ratkaisun avulla. Samanaikaisesti hotellien liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat tyytyväiset asiakkaat, jotka vierailunsa aikana generoivat lisämyyntiä saatavilla olevien lisäpalveluiden kautta. Kehittämässämme ratkaisussa otetaan huomioon molemmat fokusalueet loppuasiakkaalle selkeällä kokonaisuudella.