Ulkoministeriö x LINK Mobility

Tekstiviestit tarjoavat merkittäviä etuja etenkin silloin, kun viestien nopea tavoittavuus ja toimintavarmuus ovat keskiössä.

Ulkoministeriö x LINK Mobility – kun viestin tavoittavuudella on merkitystä

Monille tuttu ulkoministeriölle tehtävä matkustusilmoitus on yksi merkittävä osa arjessamme näkyvistä turvallisuuskäytännöistä. Tekstiviestit toimivat matkustusilmoitusjärjestelmän yhtenä viestintäkanavana. Tekstiviestit tarjoavat merkittäviä etuja etenkin tämänkaltaisissa käyttötapauksissa, joissa viestien nopea tavoittavuus ja toimintavarmuus ovat keskiössä.

Matkustusilmoitus varmistaa sen, että ulkoministeriö saa matkustajaan yhteyden, mikäli kohdemaan turvallisuustilanne niin vaatii. Tämän tyyppisessä viestinnässä on elintärkeää, että viestit todella menevät perille ajasta, paikasta ja verkkoyhteyksistä riippumatta – ja siksi viestiliikenne toteutetaan sähköpostin lisäksi tekstiviesteinä LINKin SMS Gateway -palvelulla.

SMS Gateway -palvelumme mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän ulkoministeriön ja kansalaisten välillä. Lisäksi ulkoministeriö hyödyntää lyhytnumeroa matkustusilmoitusten vastaanottamiseen sekä maakohtaisia numeroita, jotka varmistavat viestien onnistuneen toimituksen maasta riippumatta.

Matkustusilmoituksen voi tehdä matkustusilmoitus.fi-verkkopalvelussa, mutta myös helposti tekstiviestillä. Matkustusilmoitus tekstiviestinä on todella helppoa tehdä. Ilmoituksen tekijää opastetaan lähettämään tekstiviesti numeroon 16358 (DNA:n, Elisan ja Telian liittymistä) tai +358 400 358 300 (ulkomaalaisista ja muista suomalaisista liittymistä). Viestiin kirjoitetaan avainsana ”MATKALLA” sekä lähtö- ja paluupäivät, kohdemaan nimi ja muita tärkeitä lisätietoja kuten vaikkapa hotelli, josta matkustajan saa tavoitettua. Paluuviestissä ilmoittaja saa tiedon, että matkustusilmoitus on vastaanotettu.

Matkustusilmoituksesta on haluttu tehdä mahdollisimman helppoa kaikille. Sen vuoksi netissä tehtävän ilmoituksen rinnalle valikoitu juurikin tekstiviesti, joka on tuttu kanava kaikille, toimii kaikissa puhelimissa ja tavoittaa myös matkustaessa ilman internet-yhteyttä tai kalliin roamingin alueilla.

Vaikka prosessi voi kuulostaa yksinkertaiselta on erittäin tärkeää, että komponentit sekä järjestelmät toimivat sujuvasti yhdessä ja data järjestelmien kesken liikkuu saumattomasti. SMS Gatewayn saumaton integraatio ulkoministeriön taustajärjestelmiin varmistaa sen, että oikeat tiedot päivittyvät ministeriön rekisteriin suunnitellusti ja järjestelmästä saadaan toteutettua lähetykset valituille vastaanottajille nopeasti. Kyvystä reagoida ja viestiä nopeasti matkustajille oli merkittävä etu esimerkiksi koronapandemian alkaessa, kun matkustajat ympäri maailman tarvitsivat ohjeistusta. Lisäksi viestien toimitusta pystytään seuraamaan tarkasti, jotta voidaan varmistua tärkeiden viestien onnistuneesta toimituksesta vastaanottajille.

Tekstiviestien tarjoamat edut tavoittavuuden ja toimintavarmuuden osalta tekevät niistä erinomaisen viestintäkanavan esimerkiksi kriisiviestinnän käyttötapauksiin. Meille jokaisella viestillä on merkitystä ja kun haluat varmistua, että tärkeät viestisi todella tavoittavat asiakkaasi tai sidosryhmäsi, niin ota yhteyttä.

https://um.fi/matkustusilmoitus

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää mobiiliviestinnän ratkaisuista juuri sinulle.