communication

Ефективна SMS комуникация и диалог чрез нашите SMS Gateway услуги, които могат да бъдат интегрирани във Вашите IT системи.

ЛИНК Мобилити е един от водещите европейски доставчици на мобилни комуникации, специализиран в услугитe, използващи мобилни съобщения, мобилни решения и Mobile Intelligence данни. Услугите ни чрез Gateway са прадназначени за изпращане на голям брой SMS съобщения в секунда. Всеки ден обслужваме клиенти с голям обем трафик, които изискват предоставяне на приоритетни кратки съобщения в рамките на определено време, например кодове за удостоверяване на достъп, вход в различни системи, съобщения при аварии инциденти и т.н.

Продуктите на ЛИНК Мобилити, използващи кратки съобщения, Ви дават възможност да интегрирате бързи и стабилни SMS решения с Вашите налични компютърни системи.

SMS съобщенията са най-бързата форма на комуникация в света, независимо от операторите, тип на мобилния телефон или използваната  мрежа.

Разполагаме с различни добре документирани приложни програмни интерфейси (API) за интегриране на SMS услуги в съществуващи системи и с удоволствие бихме помогнали на Вашата компания да избере подходящия интерфейс за Вашия бизнес.