SMS-kommunikation för bemanningsföretag - effektiviserad kommunikation

SMS-kommunikation för bemanningsföretag
author
LINK Mobility AB2022-02-17

Arbetar du med bemanning och letar efter ett effektivt och lättanvänt kommunikationsverktyg? När du arbetar med hantering och schemaläggning av många medarbetare är kommunikation A och O. Genom att implementera SMS som ett kommunikationsverktyg kan du skapa ett automatiserat kommunikationsflöde som möjliggör snabb respons vilket gör att du sparar både tid och pengar. Med SMS-kommunikation kan du undvika förvirring och få en bättre personalnärvaro, samtidigt som du bidrar till en ökad kundnöjdhet. Läs vidare för tips på hur du kan använda SMS-kommunikation för ditt bemanningsföretag! 

Varför SMS? 

Inom bemanning kan det ofta dyka upp uppdrag med kort framförhållning, plötslig frånvaro eller sjukdomsfall. Vid dessa tillfällen vill du nå ut med information snabbt till rätt personer. Då vi alltid har telefonen nära till hands når du din personal inom bara några sekunder och fångar deras uppmärksamhet på en gång. 90% av alla SMS öppnas redan inom 3 minuter och riskerar inte att hamna i en skräpkorg. Så vill du ha snabba reaktioner är SMS helt klart den rätta kanalen. 

SMS kan även ha fler användningsområden för dig som arbetar med bemanning och vi kommer nedan ge förslag på hur det skulle kunna se ut.  

Effektiviserad schemaläggning och bokningshantering 

När du har hanterar många medarbetare, inom olika branscher, kan schemaläggningen vara extremt komplex. Att få ut rätt person på rätt plats är viktigt för att du ska upprätthålla kundrelationer och kundnöjdhet. För att detta ska fungera är det viktigt att kommunikation mellan dig och dina medarbetare fungerar felfritt.   

SMS har en öppningsgrad på 98% och 90% öppnas redan inom 3 minuter. SMS lämpar sig därför när du vill nå ut med tidskritisk information. Genom att använda SMS för schemaläggning och bokning av arbetspass kan du öka din produktivitet och skapa ett effektivt kommunikationsflöde. Skicka bokningsförfrågningar, ta emot bokningar och skicka bekräftelser direkt via SMS. Med vårt webbaserade verktyg kan du skapa personliga meddelanden, schemalägga dina utskick samt ta emot och skicka till flera grupper samtidigt. 

Påminnelser och uppdateringar 

Håll dina medarbetare uppdaterade genom SMS-aviseringar med hjälp av vår SMS Gateway. Skicka automatiska påminnelser om kommande pass, tidrapporteringar och personalmöten, eller informera om schemaändringar och kommande utbildningar. Genom att använda dig av SMS-kommunikation kan du säkerställa att dina medarbetare ständigt är uppdaterade då de alltid har informationen nära tillhands. På så sätt kan du undvika förvirring och öka personalnärvaron och samtidigt bidra till en ökad kundnöjdhet. 

Medarbetarundersökningar 

Använd dig av SMS för att samla in värdefull information från dina medarbetare för att utveckla dina processer och verksamheten i stort. SMS har en svarsfrekvens på 45% och kan därför med fördel nyttjas för medarbetarundersökningar. Undersök deras uppfattning av bokningsprocesser, trivsel eller annan information som kan nyttjas för att du ska kunna förbättra de interna processerna gentemot dina medarbetare för att slutligen göra dina slutkunder tillfredsställda. 

Har du frågor eller vill du komma igång med SMS-kommunikation för ditt bemanningsföretag? Kontakta oss!