Säkra inloggningar och plattformar med autentisering & OTP

Vi har hjälpt företag att säkra deras plattformar i över 20 år - genom att integrera våra tillförlitliga lösningar kan du enkelt verifiera dina användares identiteter. Gör det tryggt för dina användare med tvåfaktorsautentisering eller OTP (one time passwords) via SMS, WhatsApp eller e-post.

Hur fungerar det?

Tvåfaktorsautentisering är en standardprocedur vid registrering och behandling av nya användare, betalningar och transaktioner. I och med digitalisering av många tjänster förväntar sig konsumenter denna nivå av autentisering för att säkerställa att deras data är säker. OTP, eller "engångskoder" är en kod som skickas till en användare för att verifiera identiteten och är vanligtvis bara giltiga under en kort tidsperiod.

Verifiering kan ske på kanaler som SMS, WhatsApp och e-post. Detta gör det enkelt för kunder att verifiera sin identitet för sina konton. Meddelandena når dina mottagare snabbt vilket gör inloggningen både enkel och säker för dina användare.

Implementering av autentisering och OTP

SMS vid tidskänslig autentisering

Med SMS når du dina mottagare på en gång och passar därför utmärkt när du behöver nå ut med tidskritiska meddelanden för autentisering. Dina mottagare kan snabbt och enkelt verifiera sin identitet.

Autentisera nya användare

SMS-autentisering fungerar även utmärkt för att motarbeta spam-konton och botattacker. Verifiera nya användare genom att implementera verifiering av telefonnummer vid nyregistreringar.

Illustration av en SMS-konversation

WhatsApp Business

Med WhatsApp kan du använda dig av verifierad avsändare för att skapa förtroende och trygghet. Genom att skicka OTP via WhatsApp kan du skapa en snabb, pålitlig och sömlös verifieringsprocess i den mest använda kanalen globalt

Förbättra kundupplevelsen

Erbjud ytterligare support till dina användare via WhatsApp genom att bygga in extra AI och chatbot-funktioner, med möjlighet till manuell hantering. Med WhatsApp kan du fullborda hela kundupplevelsen.

.

Illustration av olika funktioner som finns i WhatsApp för företag

E-post

Använd dig av verifiering via e-post för att säkerställa att du har en städad och uppdaterad e-postlista. Verifiering via e-post förbättrar prestandan av dina listor och gör samtidigt dina utskick mer pricksäkra och trovärdiga.

Öka trovärdighet

Att göra utskick till ogilitiga eller felaktiga e-postadresser innebär onödiga kostnader, men kan också skada dina utskick och dess trovärdighet vilket resulterar i att meddelanden hamnar i skräpkorgen. Se därför till att erbjuda tvåstegsverifiering via e-post där dina användare måste bekräfta sina e-postadresser vid till exempel medlemsregistrering.

Illustration av e-postmeddelande

Autentisering i användarens föredragna kanal

Med fler företag som digitaliserar sina processer har behovet av autentisering ökat markant. Se till att din kund- och användardata är säker genom att tillhandahålla verifieringssteg under hela kundresan. Förtroende kan etableras genom en verifieringsprocess när man loggar in på onlineportaler, gör transaktioner online eller tar in nya kunder och användare som nu förväntar sig verifieringssteg som en del av processen. Autentisering och verifiering kan göras på flera kanaler, till exempel SMS, WhatsApp och e-post.

API-integration

Se till att dina processer är säkra genom att integrera dina system med våra API:er.

GDPR

Vi hjälper dig skydda dina system och plattformar på ett GDPR-kompatibelt sätt.

Global räckvidd

Nå dina användare i deras föredragna kanal, vart som helst, när som helst.

Kontakta oss

Vill du få mer information om hur våra kommunikationslösningar och produkter kan hjälpa ditt företag, eller är du intresserad av att få ett skräddarsytt erbjudande? Kontakta oss idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss - LINK Mobility