Skydda ditt avsändar-ID och förhindra SMS-bedrägerier

Skydda din SMS-kommunikation och ditt avsändarnamn från obehörig användning

Skydda ditt avsändar-ID med hjälp av SMS SenderID Protection. LINK har, tillsammans med mobiloperatörer i Norden, tagit fram en lösning som blockerar otillåtna användare från att använda ditt företagsnamn för SMS-bedrägerier. Skapa trygghet och bygg förtroende hos dina mottagare genom att försäkra dem om att SMS-meddelanden från ditt företag faktiskt kommer från dig.

Skydda ditt företag mot SMS-bedrägeri

Stoppa SMS-bedrägerier med SMS SenderID Protection

Spoofing via olika kanaler är en utmaning för många företag inom alla branscher. Ett vanligt förekommande är att företag inom finanssektorn och logistikbranschen utsätts för försök om att stjäla personlig information från kunder och bedriva ekonomiskt bedrägeri, antingen via SMS, telefon eller e-post. Spoofing kan resultera i personliga och ekonomiska konsekvenser för mottagarna och samtidigt skada ryktet för de företag som utsätts för de falska meddelandena.

SMS är en av de kanaler som missbrukas för spoofing, spam och nätfiske, därför har LINK Mobility, i samarbete med mobiloperatörer i Norden, tagit fram lösningen SMS SenderID Protection.

Den här lösningen begränsar spoofingförsök via SMS och skyddar både företag och kunder genom en effektiv barriär som blockerar förfalskade avsändar-ID:n och obehörig användning av avsändar-ID:n. Det gör att du som företag kan förhindra andra att använda ert företagsnamn för SMS-bedrägerier, oavsett om ni själva använder SMS för kommunikation i dagsläget eller inte. På så sätt kan ni skapa trygghet hos era kunder genom att försäkra dem om att SMS-kommunikation med ert avsändar-ID faktiskt kommer från er.

Skydda ditt företag och dina kunder mot SMS-bedrägerier

SMS SenderID Protection gör det möjligt för organisationer och företag att vidta proaktiva åtgärder mot SMS-spoofing genom att registrera sitt SMS SenderID. Denna åtgärd säkerställer att endast godkända avsändare kan använda de skyddade avsändar-ID:n för SMS-kommunikation. Genom att autentisera avsändarens identitet minskar SMS SenderID Protection risken för bedrägliga aktiviteter, så som användning av exakta, eller varianter av välkända avsändar-IDn. Mobilnätet blockerar SMS-meddelanden som skickas från obehöriga användare, till nordiska mottagare.

LINK hjälper er sätta upp den här lösningen, oavsett vilken SMS-leverantör ni använder idag. Den går även att appliceras om ni inte skickar SMS, vilket gör att ni kan vara proaktiva och skydda era kunder mot SMS-bedrägerier, samtidigt som ni motverkar otillåten användning av ert företagsnamn för spoofing via SMS.

Skydda ditt SMS avsändar-ID mot bedrägeri
Förhindra SMS-bedrägeri

Förhindra SMS-spoofing oavsett ditt företags SMS-användning

Även om ditt företag inte skickar SMS idag, finns risken att någon annan utger sig för att vara er. Genom att skydda ert företagsnamn kan ni förhindra detta. SMS SenderID Protection går att applicera oavsett vad ni använder kanalen till, och även om ditt företag inte skickar SMS idag. Öka kundernas förtroende och minimera risken för bedrägerier i företagets namn.

Stärk kundengagemang genom skydd mot spoofingsförsök

Stärk kundengagemang genom skydd mot spoofingsförsök

Genom att förhindra spoofingförsök kan företag inte bara skydda känslig personlig och ekonomisk information från brottslingar, utan också bygga förtroende hos mottagarna. När mottagarna känner sig bekväma med SMS-meddelandet är det mer sannolikt att de interagerar med innehållet och agerar utifrån det ni kommunicerar, vilket i slutändan leder till ett högre kundengagemang.

Skydda ditt avsändar ID för ökat förtroende

Öka förtroendet för din SMS-kommunikation och ditt varumärke

Stärk förtroendet för företagets varumärke och er kommunikation genom att säkerställa autenciteten av SMS-meddelanden som skickas från ert avsändarnamn. Detta ökar kundernas förtroende, stärker engagemanget och förbättrar företagets trovärdighet. Skydda era kunder och ert företag, samtidigt som ni skyddar SMS-kanalens trovärdighet och användbarhet i framtiden.

Stärk ditt varumärke och skydda din SMS-trafik med SMS SenderID Protection idag!

Kontakta oss nu för att få mer information om hur SMS SenderID Protection kan säkra ditt företags SMS-kommunikation.

LINK SMS SenderID Protection

Så fungerarar SMS SenderID Protection

LINK Mobility kan i samarbete med nordiska mobiloperatörer säkra ditt företags alfanumeriska avsändar-ID. Detta unika SMS-avsändar-ID kommer att vitlistas och auktoriseras för sändning. Alla varianter av ditt SMS SenderID kan vitlistas för att förhindra missbruk.

De leverantörer som levererar dina SMS måste vara förhandsgodkända i mobilnätet. Om en SMS-leverantör inte är godkänd kommer SMS-utskicken att avvisas. Försök att missbruka ditt SMS-avsändar-ID för spoofing, spam, nätfiske eller liknande i mobilnätet kommer att avvisas, och trafiken kommer inte att distribueras till mottagaren.

Så skyddar du ditt avsändarID mot SMS-bedrägeri

Drift och underhåll av SMS SenderID Protection

SenderID Protection täcker SMS-trafik, oavsett leverantör. Det innebär att ditt företag kan skydda SMS-trafik, även om den inte skickas direkt via LINK Mobility. Detta ger dig ett omfattande skydd som sträcker sig utanför våra egna tjänster och säkerställer integriteten hos dina SMS-meddelanden oavsett vilken SMS-leverantör du använder. SMS SenderID Protection drivs på operatörsnivå och underhålls av LINK Mobility.

Vi utför noggrann mappning för att säkerställa att alla leverantörer som ni använder för SMS-trafik är autentiska och förhandsgodkända hos operatörerna på den marknad du vill skydda. Om du saknar överblick över A2P SMS-leverantörer och applikationer där ni skickar SMS, samarbetar vi med operatörerna för att spåra trafiken tillbaka till relevanta leverantörer för att lägga till dem i listan över godkända avsändare. Vi uppdaterar kontinuerligt listan hos operatörerna, hanterar tillägg av nya och tar bort leverantörer som inte längre borde ha tillgång att använda ditt avsändar-ID.

Vi hjälper dig skydda ditt avsändarID mot SMS-bedrägeri

Öka förtroendet för ditt SMS-innehåll

SMS SenderID Protection kan skydda alla typer av SMS-innehåll som skickas av företag och organisationer, oavsett vad du använder kanalen till:

  • SMS-Notifikationer
  • SMS-bekräftelser
  • OTP (One-Time Password)
  • SMS-marknadsföring
  • SMS för kundservice
  • 2FA (Tvåfaktorsautentisering)
Öka förtroendet för ditt SMS-innehåll genom att skydda ditt avsändarID
Anti Spoofing Sverige LINK Mobility

Använd SMS SenderID Protection i Sverige

Skydda ditt företags svenska SMS-trafik mot spoofing och stärk dina kunders förtroende med SMS SenderID Protection.

Anti Spoofing Norge LINK Mobility Group

Använd SMS SenderID Protection i Norge

Skydda ditt företags SMS-trafik i Norge mot spoofing, och stärk förtroendet bland dina kunder med SMS SenderID Protection.

Anti Spoofing SMS SenderID Protection Danmark LINK Mobility

Använd SMS SenderID Protection i Danmark

Skydda ditt företags SMS-kommunikation i Danmark och stärk förtroendet bland dina kunder med SMS SenderID Protection.

Anti Spoofing Finland SMS SenderID Protection fra LINK Mobility

Använd SMS SenderID Protection i Finland

Skydda ditt företags SMS-trafik i Finland mot spoofing och stärk förtroendet bland dina kunder med SMS SenderID Protection.

Implementering av SMS SenderID Protection

Implementeringen av SMS SenderID Protection kan variera från land till land. Detta beror på skillnader i telelagstiftning, operatörskrav samt tekniska infrastrukturer som kräver anpassning för effektivt skydd mot bedrägerier och missbruk av avsändar-IDn.

0
Implementera skydd för ditt SMS avsändarID

Skriv avtal med LINK Mobility

Ett avtal ingås mellan ditt företag och LINK Mobility, varefter LINK Mobility sköter etableringen av filtret hos mobiloperatörerna.

1
Skydda alfanumeriska avsändar ID:n för SMS

Definiera skyddade avsändar-ID:n

Definiera de alfanumeriska avsändar-ID:n du vill skydda i mobilnätet, samt de nordiska länder du vill att lösningen ska appliceras på.

2
Skydda ditt avsändar ID hos din SMS-leverantör

Identifiera SMS-leverantörer

Ange vilka SMS-leverantörer, A2P-tjänster eller applikationer som är auktoriserade att skicka SMS för ditt företags räkning. Om du saknar överblick över din SMS-trafik kan LINK Mobility hjälpa dig att identifiera alla dina leverantörer.

3
Implementera skydd SMS avsändarID

Klar för testning

Dina SMS SenderID Protection-filter är nu implementerade och redo för testning i mobilnätet. Syftet med testerna är att identifiera eventuella saknade meddelandekällor samt säkerställa fullt skydd av din SMS-trafik och dina mottagare.

4
LINK Mobility skyddar dig mot SMS-bedrägeri

Din SMS-trafik är skyddad

Nu är ditt SMS-avsändarskydd aktiverat och innebär att ingen annan kan använda ert avsändarID för SMS-utskick. Du kan nu ha fullt förtroende för att ditt företag är den enda avsändaren av dina SMS!

5
Lokal support hos LINK Mobility

Lokal support

LINK Mobilitys lokala supportteam är en integrerad del av våra lösningar. Från oss får du tillgång till lokal support med experter som är dedikerade för att hjälpa dig med alla dina frågor och utmaningar.

Lokal och marknadsrelevant support

Som ledande leverantör av meddelandetjänster i Europa är vår viktigaste uppgift att erbjuda utmärkt och proaktiv kundsupport på alla marknader. Vi förstår att utmaningarna varierar från land till land och därför erbjuder vi lokal och marknadsrelevant support.

På LINK Mobility ser vi support som avgörande för att du ska vara nöjd med våra tjänster. Vi strävar efter att vara problemlösande, lösningsorienterande och framåtblickande, så att dina förväntningar inte bara uppfylls, utan överträffas.

Vi har ett lokalt svenskt team av experter som både tekniskt och kommersiellt förstår dina behov och talar ditt språk.

LINK Mobility i framkant i kampen mot spoofing

LINK Mobility är fast beslutet att bekämpa spoofing och förbättra cybersäkerhetsåtgärder för företag i samarbete med myndigheterna och mobiloperatörer i Norden. Genom strategiska partnerskap med mobiloperatörer i Sverige, Danmark, Norge och Finland har LINK Mobility stärkt sin SMS SenderID Protection-lösning, som begränsar möjligheterna till spoofing och skapar en säkrare miljö för företag som använder SMS i sin kundkommunikation. Med SMS SenderID Protection kan företag med tillförsikt navigera i det mobila meddelandeuniversumet, skydda sitt rykte och förbättra säkerheten och tillfredsställelsen hos sina kunder.

Kontakta oss

Vill du få mer information om hur våra kommunikationslösningar och produkter kan hjälpa ditt företag, eller är du intresserad av att få ett skräddarsytt erbjudande? Kontakta oss idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss - LINK Mobility