Segmentera för en bättre upplevelse: nå rätt person med rätt innehåll

author
LINK Mobility AB2023-08-16

Kundsegmentering är ett av de bästa sätten att nå rätt kund, vid rätt tidpunkt och med rätt information. Genom att använda segmentering i din e-post och SMS-marknadsföring kan du effektivisera dina kampanjer för att bättre resonera med dina mottagare. Lär dig vikten av kundsegmentering, hur processen kan hjälpa dig att öka konverteringar och effektivt nå din målgrupp med rätt budskap.

Om du lyckas utforma och leverera en bra segmenteringsstrategi kommer du kunna förstå dina kunder bättre, möta deras unika behov, vilket i slutändan kommer bidra till att ditt företag kan fortsätta växa. I den här artikeln kan du läsa mer om vad segmentering är, varför det är viktigt samt ta del av tips på hur du kan segmentera din kunddatabas.

Vad är segmentering och varför är det viktigt?

Att segmentera innebär att du grupperar dina användare eller kunder i grupper baserat på gemensamma attribut. Attributen kan vara allt från demografiska data så som ålder, kön och utbildning, men också beteende data som köpbeteende, engagemang eller sökhistorik.

Syftet med segmentering är att skapa en mer personlig och relevant kommunikation som resonerar med respektive kundsegment. På så sätt kan du öka kundengagemang och konvertering samt förbättra ditt resultat. Hur du väljer att skapa dina kundsegment bör styras av dina behov och affärsmål. De mest framgångsrika kundsegmenten utgörs av dynamiska data så som kundernas beteenden, intressen och interaktioner med ditt företag. Den här typen av segmentering gör att du bättre kan anpassa upplevelser utifrån kundernas behov och förväntningar.

En studie av Epsilon visade att 80% av konsumenterna är mer benägna att handla av ett företag när de erbjuder en anpassad och personlig kundupplevelse. En annan studie av McKinsey visade att 71% förväntar sig att företag ska kunna leverera personliga interaktioner. Dessa siffror visar på hur pass viktigt det är att ha kunskap om sina kunder och samtidigt kunna leverera skräddarsydda och personliga upplevelser utifrån den data och information man har om sina kunder. För att lyckas med det behöver du kunna arbeta i verktyg som Marketing Automation där du kan segmentera din kommunikation och andra marknadsaktiviteter baserat på din tillgängliga kunddata.

Så förbättrar du kundupplevelsen med segmentering

Segmentering gör att du blir mer personlig i din kundkommunikation där du kan nå ut med rätt innehåll, till rätt person, vid rätt tillfälle. Det innebär att din kommunikation blir av högre relevans för respektive mottagare vilket gör att det blir större sannolikhet att dina kunder interagerar med ditt innehåll och leder i slutändan till ett högre engagemang.

Illustration av en Marketing Automation plattform med kunddata och segmentering

Genom att segmentera och kategorisera dina kunder kan du få djupare insikter och kunskap om din målgrupp. Det innebär bland annat att du kan skapa en förståelse för hur kunder med liknande egenskaper använder din produkt eller tjänst, vad de har för köpbeteenden och preferenser. På så sätt kan du bättre rikta dina budskap till rätt målgrupp och därmed skapa innehåll som resonerar med respektive mottagare och bidra till ett högre kundengagemang. Du kan till exempel skapa riktat innehåll eller utbildningsmaterial för att skapa engagemang hos dina mindre aktiva kunder där du anpassar dig efter målgruppen och dess behov. Alternativt kan du lansera en marknadsföringskampanj som riktar sig mot dina mest aktiva kunder. Genom att förstå motiven för olika kundtyper kan du anpassa meddelanden och förbättra den övergripande upplevelsen för alla kunder.

4 sätt att segmentera din kunddatabas

Det finns flera sätt och aspekter du kan utgå ifrån när du segmenterar din målgrupp. Vad som passar bäst för ditt företag beror på den bransch du är verksam i, samt vilken typ av produkt eller tjänst du erbjuder. Nedan presenteras några av de vanligaste segmenteringskriterierna som används när företag utformar sina segmenteringsmodeller, vilka kan användas som utgångspunkt när du formar din strategi.

Infographic - 4 sätt att segmentera din kunddatabas

Demografisk segmentering

En av de enklare, men effektiva, segmenteringarna du kan göra är den demografiska. Det kan vara allt från kön, civiltillstånd och familjestorlek till språk, yrke, utbildning och ålder. Genom att samla den här typen av data kan du enklare anpassa ditt innehåll, och dina kundresor utefter de gemensamma nämnare eller intressen varje grupp har.

Geografisk segmentering

Genom att segmentera dina mottagare utefter geografiska element, till exempel stad eller land, kan du nå rätt mottagare när du har innehåll som riktar sig till specifika geografiska platser. Du kan också dra nytta av det för att analysera beteendemönster bland dina kunder och få en bättre förståelse för hur dina kunder interagerar med ditt företag i olika områden eller regioner. På så sätt kan du skicka riktade och relevanta budskap.

Beteendebaserad segmentering

Kanske den viktigaste typen av segmentering – beteendemässig segmentering – gör att du kan kommunicera utifrån aktiviteter och de interaktioner kunden har med ditt företag. Den här typen av data är ofta mer korrekt än den data kunden anger själv då vi som konsumenter inte alltid är helt medvetna om våra egna vanor, preferenser eller beteenden. Genom att använda dig av beteendedata, så som köphistorik och sökhistorik, kan du enklare nå ut med rätt kommunikation, till rätt person, vid rätt tillfälle. På så sätt kan du tipsa om relevanta produkter eller kampanjer i rätt steg i kundresan och öka din konvertering och ROI.

Psykografisk segmentering

Den psykografiska segmenteringen innebär att du delar in dina mottagare i grupper baserat på egenskaper så som livsstil, värderingar, attityder, intressen och personlighet. När du använder psykografisk segmentering kan du analysera din kunddatabas baserat på attribut som miljömedvetenhet, hälsomedvetenhet, äventyrssökande, politiskt intresse osv. Kommunicera därefter med respektive kundgrupp utefter deras beröringspunkter och skapa innehåll som resonerar med kunderna för att skapa ett högre engagemang.

Vill du fler tips på hur du kan skapa personliga kundupplevelser med hjälp av Marketing Automation-system och segmentering? Läs mer här eller kontakta oss redan idag!