Så förbättrar du givarresan med Marketing Automation

Marketing Automation för insamlingsorganisationer – så förbättrar du givarresan
author
LINK Mobility AB2023-01-18

Alla dina givare genomgår en givarresa med din organisation – oavsett om de är lojala givare, förstagångsgivare eller nyhetsbrevsprenumeranter som ännu inte donerat, har de en relation till och en upplevelse av din organisation. För att optimera den här resan och förbättra upplevelsen av den, behöver du en plan för hur du ska visa ditt engagemang och inspirera dina givare och supporters så att du kan stärka relationen och lojaliteten. I den här guiden berättar vi mer om marketing automation för insamlingsorganisationer – varför du bör använda det, hur du kan öka engagemang och få din organisation fortsätta växa!  

Att ge donationer är högst personligt, dina givare förtjänar därför också att få ett personligt bemötande från din organisation. Givare fortsätter att skänka gåvor när de känner en personlig sammankoppling och förtroende för en organisation som visar att deras stöd går till rätt ändamål. Genom att arbeta med marketing automation där du håller dina givare uppdaterade med personligt och relevant innehåll kan du få dem att känna förtroende för din organisation och därmed bygga starka relationer som sträcker sig under en längre period. Dessutom kan du skapa en effektivare kundkommunikation som gör att du sparar tid till andra arbetsuppgifter. 

Vad är Marketing Automation?  

Marketing automation är en process som kan hjälpa din organisation att bli mer produktiv och pricksäker i din kommunikation. Enkelt uttryckt möjliggör marketing automation en personlig och kostnadseffektiv kommunikation. Med hjälp av tillgängliga data kan du kommunicera med dina befintliga givare och leads baserat på vart de är i sin givarresa, samt de interaktioner de har med din organisation. När ett lead eller en givare vidtar en åtgärd, t.ex. donerar sin första gåva, kan ett automatiskt kommunikationsflöde via SMS och/eller e-post aktiveras och pågå under ett förutbestämt tidsintervall. 

Marketing Automation-flöde

Fördelen med att använda marketing automation för insamlingsorganisationer är många. Det förbättrar ditt övergripande arbetsflöde, hjälper dig hålla kontakten med befintliga och potentiella givare och ser till att du når rätt person vid rätt tillfälle baserat på tidigare interaktioner med din organisation.

Marketing Automation förbättrar givarresan hos din insamlingsorganisation 

Marketing automation kan gynna ditt team på fler sätt: det förbättrar ditt teams produktivitet, förbättrar givarkommunikationen och stärker slutligen din organisations inverkan. Med marketing automation kan du automatisera och effektivisera dina marknadsföringsaktiviteter över flera kanaler, samt segmentera dina kontaktlistor för att optimera och personalisera givarresan. 

Med vår plattform kan du till exempel schemalägga inlägg på sociala medier, automatisera SMS-utskick för att tacka givare när de gett ett bidrag och skapa tidsinställda triggers för att uppmuntra förstagångsgivare att bli månadsgivare med e-postutskick. Användningsområdena är många och kan på flera sätt bidra till ett mer produktivt arbetssätt, en pricksäker kommunikation och en förbättrad givarresa.  

Omnichannel marketing

Genom att implementera en strategi som inkluderar fler kanaler kan du nå dina givare i den kanal de använder och stärka relation. Att hantera flera kanaler – sociala medier, e-post, SMS, app och webbplats – kan vara utmanande. Med vår plattform kan du kombinera alla dessa kanaler i ett och samma gränssnitt vilket gör att du enklare kan orkestrera alla dina kommunikationskanaler.  

Genom att segmentera din givarlista så att givarna filtreras in i relevanta grupper och kategorier kommer kvaliteten och timing på din kommunikation förbättras vilket i slutändan innebär att du kan generera ett högre givarengagemang. Med hjälp av din tillgängliga data och segmentering kan du se till att nå rätt person, utifrån rätt gåvoändamål, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt och bidra till ökad konvertering och fler donationer.  

5 framgångsrika Marketing Automation-strategier som förbättrar givarresan 

Målet med din strategi bör handla om att öka givandet. För att göra det behöver du veta vad dina givare vill höra, vid vilket tillfälle så att du kan driva dem till handling. Genom att kartlägga olika stadier i givarresan och anpassa kommunikation utifrån vart de befinner sig kommer du kunna kommunicera relevanta budskap till dina givare vid rätt tidpunkt. 

Ledare inom insamlingsbranschen menar att hemsida och kampanjer är två utav de viktigaste källorna vid rekrytering av nya givare. Att då kunna kombinera och automatisera kommunikationen över sociala medier, e-post och SMS där du når ut till rätt person, vid rätt tillfälle kan du locka fler besökare till din hemsida och skapa stora möjligheter för ökad konvertering.  

Kom ihåg att all kommunikation inte behöver innehålla uppmaningar till donation, utan snarare ska fokus ligga på att utbilda dina givare om ert arbete och erbjuda innehåll som är av värde för dem, utifrån deras preferenser och gåvoändamål. I en undersökning gjord av GivaSverige och PwC (2022) uppgav givare att de absolut viktigaste faktorerna för dem är att organisationen är öppen och transparent om deras arbete och visar på hur ens personliga gåvor, samt andra givares gåvor, används. När du utformar din kommunikationsstrategi bör du ställa frågor som: Varför fortsätter givare att donera till oss? Och hur kan vi utifrån det fortsätta bygga på den befintliga relationen? Det kan innebära att kommunicera kring er vision, vad ert primära uppdrag är, vad ni har för syfte och inverkan, samt vad ni uppnår under specifika kampanjer eller tidsperioder. 

1. Välkomna nya nyhetsbrevsprenumeranter 

När du får in nya nyhetsbrevsprenumeranter, som ännu inte är givare, har du ett utmärkt tillfälle att påbörja uppbyggnaden av er relation. De har redan visat sitt intresse för din organisation, så se till att utnyttja tillfället genom att välkomna dem, framhäv din organisations uppdrag och påverkan för att skapa och förstärka engagemanget för din organisation. Vänta inte flera veckor eller månader för att skicka ut ett nyhetsbrev, utan se till att skapa engagemang på en gång! 

Välkomna nya nyhetsprevsprenumeranter - mockup

2. Välkomstflöde för förstagångsgivare 

När en ny givare donerat en gåva för första gången är det viktigt att fortsätta bygga och vårda den nya relationen. Om du inte lyckas med den uppgiften är det stor risk att du inte får tillbaka den initiala investeringen du gjorde för att konvertera givaren. Med andra ord är det viktigt att påbörja arbetet för att skapa en relation redan direkt efter den första donationen om du ska öka dina insamlingsintäkter över tid. 

Marketing Automation flöde för förstagångsgivare - mockup

Initiera givarresan med en personlig hälsning som bekräftar donationen med ett “tack för din donation”. Bekräfta givarens val att stödja din organisation och informera dem om vad de kan förvänta sig av er framtida relation. På så sätt kan du skapa förtroende och få medgivande för att fortsätta kommunikationen.  

3. Konvertera engångsgivare till månadsgivare 

När du välkomnat dina nya förstagångsgivare kan du med hjälp av marketing automation fortsätta inspirera och bygga vidare på relationen för att konvertera dem till månadsgivare. Här kan du till exempel använda dig av lead scoring för att avgöra vilka som mest troligt kommer att konvertera. Med hjälp av lead scoring kan du enklare identifiera de givare som engagerat sig i dina tidigare utskick och aktiviteter (de som öppnat din mejl/SMS, klickat på länkar osv).

Marketing Automation för insamlingsorganisationer - konverteringsflöde

Uppmuntra dem att bli månadsgivare genom att inspirera dem med relevant innehåll om ert arbete och vad de kan bidra med. Dela med dig av intressanta rapporter eller annat innehåll som kan vara av värde för mottagaren.  

4. Tacka månadsgivare varje månad 

Automatisera ett flöde med återkommande utskick till dina månadsgivare varje månad. Visa din uppskattning till dina månadsgivare där du informerar om vad deras gåvor bidrar med och uppdatera om vad som sker inom er organisation. Uppdatera dem om vad deras gåvor under tiden har bidragit till och fortsätt ge incitament för att öka lojaliteten. Här finns även bra tillfälle för att lansera uppgraderingskampanjer för att öka månadsgivandet.  

Marketing Automation för insamlingsorganisationer - mockup

5. Återaktivera och skapa nytt engagemang 

Om du lyckas bra med ovan flöden så har du förhoppningsvis inte så många donatorer som avviker. Det är de första stegen av givarresan som det allra största fokuset bör ligga – det är alltid bättre att förebygga ett problem än att behöva ta hand om det. Men det kommer troligtvis alltid finnas några som riskerar att avvika från din organisation och då är det bra att ha en kommunikationsstrategi på plats för att kunna fånga upp dessa i tid. 

Skapa nytt engagemang med Marketing Automation

När du har givare som inte donerat under en längre tid kan du återaktivera dem och skapa nytt engagemang genom att påminna dem om ert arbete, och om varför de donerade för första gången. Informera givaren om pågående arbeten och den inverkan ni haft under den senaste tiden. Om och när mottagaren åter engagerar sig i ditt innehåll genom att läsa, ladda ner dokument eller besöker din hemsida kan du trigga en förfrågan om att lämna en ny donation. På så sätt kan du nå dem i rätt tillfälle, det vill säga när de som mest troligt är redo att lämna en ny gåva. Följ gärna upp med en survey för att fråga om dess preferenser, vad givaren vill se för information och i vilken kanal de vill ha det så att du kan skapa nytt engagemang, bygga upp förtroendet och stärka relationen på nytt. 

Är du nyfiken på att veta mer om vår plattform kan du klicka här eller kontakta oss så berättar vi mer!