Så förhindrar du SMS-Spoofing: SMS Sender ID Protection

Så förhindrar du SMS-spoofing
author
LINK Mobility AB2024-04-16

SMS har blivit en viktig kommunikationskanal för många företag, men dessvärre har SMS-spoofing, och andra bedrägliga aktiviteter ökat med tiden. Spoofing via e-post, telefon och SMS innebär en utmaning för flera företag. Den här typen av olagliga aktiviteter kan skada både företag och kund, genom ekonomiska förluster och negativ inverkan på företagens rykte. För att minska risken och förhindra möjligheterna för SMS-spoofing, har LINK Mobility samarbetat med nordiska mobiloperatörer för att ta fram lösningen SMS SenderID Protection. Den här lösningen gör det möjligt att blockera obehöriga från att använda ditt företags namn för SMS-utskick, vilket gör att du kan skydda ditt företag från SMS-bedrägerier.

Cyberkriminellas taktik vid SMS-bedrägerier

SMS-spoofing är en sofistikerad teknik som utövas av cyberbrottslingar för att använda legitimerade företags avsändarnamn (SMS SenderID) för SMS-bedrägerier. SMS-spoofing är en av de tekniker bedragare utnyttjar för att iscensätta en myriad av bedrägliga aktiviteter, från nätfiskesystem till utarbetade ekonomiska bedrägerier. Ett vanligt exempel på SMS-spoofing är att bedragarna skickar ut ett SMS och uppger sig vara en bank, eller ett försäkringsbolag. De påstår att det skett en misstänkt transaktion, att du beställt ett nytt bankkort, eller gjort någon typ av uppgradering av en tjänst och ber dig ringa upp ett nummer om detta är något du inte gjort. De understryker att du kan ha blivit hackad för att få dig att agera. När du sedan ringer upp detta nummer kommer de be dig lämna ifrån dig känsliga uppgifter. Den här typen av bedräglig aktivitet kan leda till stöld av personlig information, såsom ekonomisk information eller känslig data och kan resultera i identitetsstöld, ekonomisk förlust och till och med känslomässigt lidande.

För företag kan konsekvenserna av SMS-spoofing vara betydande – det äventyrar inte bara integriteten hos deras kommunikationskanaler, utan det undergräver också kundernas förtroende för företaget. Otillåten spridning av känslig information kan utsätta företag för juridiskt eller etiskt ansvar och skada på varumärkets rykte.

Förhindra SMS-spoofing med SMS avsändarskydd

I huvudsak är SMS-spoofing ett genomgripande hot som överskrider branschgränserna och påverkar både individer och organisationer. Därför är det avgörande att företag och konsumenter förblir vaksamma och vidtar proaktiva åtgärder för att mildra riskerna med denna form av cyberbrottslighet.

Skydda ditt företag mot SMS-spoofing

SMS SenderID Protection är en lösning som hjälper ditt företag att förhindra SMS-bedrägerier. Genom samarbete med nordiska mobiloperatörer har LINK Mobility utvecklat en robust lösning som förhindrar obehöriga från att använda avsändar-ID:n och företagsnamn de inte har rätt till. Genom att bekräfta avsändarens identitet vid SMS-utskick förhindrar denna lösning försök till SMS-spoofing och kan därmed leda till ökat förtroende mellan företag och kunder.

Lösningen bygger på att vitlista de system och leverantörer som har rätt att skicka SMS med ditt företagsnamn eller avsändar-ID. Om en användare skickar SMS med ditt avsändar-ID, med en leverantör som inte är vitlistad hos mobiloperatörerna kommer sändningen att blockeras, och levereras därmed inte till mottagarna. Du kan implementera lösningen oavsett vilken SMS-leverantör du använder idag, och även om ditt företag inte skickar SMS i dagsläget. På så sätt kan du fortfarande skydda andra från att använda ditt företagsnamn för SMS-spoofing, samtidigt som du skyddar förtroendet för kanalen för eventuell framtida användning.

Därför bör du skydda dig mot SMS-spoofing

Fördelarna med att skydda ditt företagsnamn eller avsändar-ID för SMS-utskick är flera. Det är framför allt en säkerhetsåtgärd som minskar riskerna för SMS-spoofing vilket gynnar dina kunder och ditt varumärke. Det bidrar till ökad trovärdighet och förtroende för ditt företag, men kan också bidra till ökat kundengagemang.

Förbättrad säkerhet

SMS SenderID Protection erbjuder ett omfattande säkerhetsramverk och skyddar SMS-trafik mot obehörig sändning från alla meddelandekällor, såväl som imitering av exakta eller närliggande SMS avsändar-ID:n. Det säkerställer att endast legitima SMS-meddelanden från verifierade avsändare når mottagarna.

Förebyggande av SMS-spoofing

Genom att vitlista auktoriserade avsändar-ID:n kan obehöriga användare identifieras på nätverksnivå och misstänkt SMS-trafik blockeras så att den inte når mottagarna. Detta minskar risken för bedrägerier orkestrerade av imitatörer.

Bevarar varumärkets integritet

Genom att skydda ditt avsändar-ID kan du även skydda ditt företags varumärke genom att förhindra obehöriga från att utge sig för att vara ditt företag. På så sätt kan du bibehålla varumärkets integritet och trovärdighet.

Förbättrar kundförtroende och tillfredsställelse

Att prioritera säkerhet och integritet i SMS-kommunikation visar på engagemang för dina kunder, vilket främjar förtroende, ökar lojalitet och tillfredsställelse. När dina kunder känner sig trygga med att SMS-kommunikation i ditt företags namn, faktiskt kommer från dig kommer även benägenheten att interagera med ditt innehåll att öka.

Kostnadsbesparingar

Trots den initiala investeringen uppväger de långsiktiga fördelarna med SMS SenderID Protection kostnaderna. Genom att förhindra bedrägerirelaterade förluster, minska ryktesskador och minimera juridiska och etiska påföljder kan ditt företag spara både tid och pengar.

Förhindra SMS-spoofing med SenderID Protection

Kort sagt, fördelarna med SMS SenderID Protection är många, från att bygga förtroende och trovärdighet hos kunder till att skydda varumärkets integritet och minska riskerna för SMS-bedrägerier. Genom att investera i denna innovativa lösning kan företag visa sitt engagemang för tillförlitlighet och säkerhet, och därigenom skapa starkare relationer med kunder och positionera sig som ledare inom sina respektive branscher.

Implementeringsprocess

Att implementera SMS SenderID Protection är en smidig process som börjar med att upprätta ett avtal mellan företaget och LINK Mobility. Därefter definierar företaget de alfanumeriska SMS-avsändar-ID:n som de vill skydda och identifierar de SMS-leverantör som ska vara auktoriserade att skicka SMS i företagets namn. LINK Mobility säkerställer sedan implementering av filter över mobilnät, anpassning till olika lagstiftningsförhållanden och teknisk infrastruktur för att ge ett effektivt skydd mot SMS-spoofing.

SMS SenderID Protection går att applicera på tjänster utöver våra egna lösningar och skyddar SMS-trafik, oavsett SMS-leverantör. Lösningen drivs på operatörsnivå och underhålls av LINK Mobility.Kontakta oss!

Kontakta oss eller boka ett möte med någon av våra svenska experter!