Så kan e-handeln utvecklas med SMS

Så kan e-handeln utvecklas med SMS - Hero image
author
LINK Mobility AB2020-06-23

Konsumenters köpbeteenden har förändrats de senaste månaderna och för e-handeln har det gett en positiv effekt som lett till ökad handel online. Med SMS kan ni konvertera fler konsumenter till lojala kunder, och på så sätt bibehålla försäljningen framöver.

E-handeln ökar

E-barometern från april 2020 visar att konsumenter själva upplever att deras köp på e-handeln ökat med 44% i april, vilket är en rekordökning jämfört med tidigare mätningar. Det är en naturlig övergång från fysiska köp till digitala i och med situationen vi befinner oss i, och därefter viktigt att försöka konvertera dessa konsumenter till lojala kunder för att bibehålla försäljningen framgent.

Såhär säger Jonas Colliander, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm om e-handel och köpbeteenden under och efter Covid-19:

– Den här pandemin kommer att snabba på skiftet till e-handel. Sannolikt kommer den ökade online-shoppingen att ligga kvar på en högre nivå efter pandemin än vad den gjorde före coronapandemin.

Och även Kantars undersökning Post-Covid visar siffror att allt fler människor valt e-handel framför fysiska butiker, och spår att detta innebär en växande trend framgent. Den snabba digitala övergången kommer skapa ett nytt köpbeteende som allt fler anammar. Den största ökningen E-barometern visar är att åldersgruppen 65–79 ökat med 154%.

Kommunikation viktigare än någonsin

Under pandemin har det släppts flera nya undersökningar som visar att det är viktigare än någonsin med kommunikation. Främst då varumärken som bygger ett starkt varumärke har större chans att överleva, men även då en genuin och transparent kommunikation mot kunder ökar förståelsen och kundnöjdheten.

Sedan Covid-19 bröt ut så har flera artiklar och undersökningar visat att det är viktigt för företag att informera kunder om hur ert företag hanterar situationen. Det kan vara allt ifrån ändrade öppettider, leveranser, säkerhetsrestriktioner och lagerändringar. Allt medan tiden gått så har människor börjat finna sig i situationen och ändrat sina vanor, och en ny vardag har formats. Genom denna förändring har företag chansen att ändra och förbättra sig inför framtiden, och en del vi ser är viktig är att göra sin kundkommunikation än mer personlig.

Den stora fördelen med SMS är just direktkommunikationen – när ni skickar ut ett meddelande så kan ni räkna med att det kommer läsas inom några minuter. Hitta nya rutiner och tankesätt kring hur ni kan utnyttja denna kommunikationskanal och passa på att testa er fram när e-handelsbranschen fått en ökning av konsumenter.

Så kan SMS hjälpa er öka försäljningen och få lojala kunder

SMS är den enda kanalen där du når ut till kunden direkt och har hög chans att ditt meddelande blir läst. Därigenom kan ni skapa en personlig kommunikation som når ut till er målgrupp direkt.

Med SMS kan ni samla in kunddata, skicka kampanjer, leveransnotiser och mycket mer. Se hur vi hade nyttjat SMS om vi vore ett e-handelsföretag nedan.

NPS-undersökningar

Många företag skickar NPS-undersökningar några gånger per år, och det är ett bra sätt att få en helhetsuppfattning om hur ert varumärke och tjänster upplevs av kunderna. Däremot kan det vara svårt att få en hög svarsfrekvens via exempelvis email, men med SMS så ökar chansen för fler svar.

Lagerpåfyllning

Då pandemin påverkat flera olika företag och produktionsled är det allt fler lagervaror som tar slut fort, vilket kan leda till att konsumenter söker sig till andra leverantörer. Passa på att informera kunder när ni fått påfyllning av varor som kunden visat intresse för innan, så kan ni locka tillbaka konsumenter innan de söker sig till era konkurrenter.

SMS för e-handeln - Lagerpåfyllning mockup

Exklusiva släpp

Vid planerade släpp av kollektioner eller kampanjer passar SMS utmärkt att informera kunder om det. Som vi nämnt ovan så är det en stor fördel att SMS är en direktkanal där ert meddelande når mottagarna inom några minuter och med rätt information i rätt tidpunkt kan ni få in mer trafik till er hemsida i samband med att er nya kollektion eller kampanj släpps. Oavsett om det är rabatterade priser eller ordinarie så har SMS hjälpt många av våra kunder att få in trafik och ökat försäljningen.

SMS för e-handeln - Exklusiva släpp mockup

Leverans och returer

Ni kan öka kundnöjdheten genom att själva skicka ut SMS när ni mottagit en beställning, skickat iväg ett paket eller mottagit en retur. Ni bibehåller på så sätt en större del av kommunikationen själva och kan säkerställa att kunden får rätt information, vilket ökar kundnöjdheten. Därigenom minskar ni även inkommande ärenden till er support från kunder som undrar över returer, leveranser osv.

SMS för e-handeln - leverans och returer mockup

Skräddarsy kundupplevelsen

Skicka ut en undersökning för att se hur kunderna vill att ni exempelvis skickar ut nyheter, kampanjer och undersökningar. Säkerställ att ni kommunicerar i rätt kanaler för olika ärenden, kanske föredrar kunden ett email för era nya kollektioner men SMS för erbjudanden.