Bättre kommunikation och nöjdare patienter inom sjukvården med SMS

SMS-kommunikation för sjukvårdssektorn - hero image
author
LINK Mobility AB2023-05-23

Ny teknik och digitalisering omvandlar och effektiviserar processer inom många sektorer, sjukvårdssektorn är inget undantag. Sedan pandemin har fler digitala kontaktvägar applicerats och majoriteten av allmänheten är positiv till utvecklingen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. De senaste åren har volymen av den digitala vården ökat, 2020 skedde 2,3 miljoner vårdkontakter digitalt, en ökning med 100% på ett år. En stor del av den transformation sjukvården genomgått har skett på grund av den växande användningen av mobila enheter av såväl verksamheter, läkare, sjukvårdspersonal och patienter. Sjukvård- och hälsobranschen är därför en av de branscher där det går att se en tydlig nytta och användbarhet av mobilkommunikation.

Oavsett om du arbetar på ett sjukhus, ålderdomshem, vårdcentral, tandläkarmottagning eller annan fysisk eller digital hälsovårdsverksamhet kan du nyttja SMS för att utveckla en effektiv kommunikation. Med kanaler som SMS kan du erbjuda en säker, pålitlig och effektiv kommunikationskanal för patienter samtidigt som du sparar pengar genom minskat antal uteblivna besök. Genom att kommunicera i den kanal och den enhet dina mottagare föredrar kan du dessutom vårda relationer, förbättra upplevelsen, öka kundnöjdhet och lojalitet. Läs vidare om du vill ha tips på hur du kan förbättra upplevelsen och effektivisera din verksamhet med SMS-kommunikation!

Skapa en enkel och bekväm mobilupplevelse

Många sköter idag de flesta ärenden direkt i telefonen allt från shopping, till bankärenden och likaså söker de med största sannolikhet upp din klinik eller mottagning där. Idag använder närmare 70% av världensbefolkning en mobiltelefon och i Sverige är SMS fortfarande en överlägsen kanal när det kommer till antalet användare över alla åldrar, en av anledningarna till att SMS lämpar sig inom sjukvården.

Genom att använda dig av SMS kan du därför nå dina mottagare i den kanal och enhet de föredrar och därmed skapa en enhetlig och bekväm upplevelse där all information finns samlat på ett och samma ställe. Det vill säga, från uppsökning av din mottagning, till bokning, bokningsbekräftelser, påminnelser och slutligen uppföljning av besöket.

Förbättrad kundvård i en säker och personlig kommunikationskanal

Genom att kommunicera med SMS når du dina patienter i den kanal de föredrar och redan finns i. Med en bred målgrupp är det viktigt att använda sig av en kanal som passar den breda massan. Med SMS-kommunikation kan du nå ut med viktig information till alla dina patienter och kunder på ett snabbt och säkert sätt. Ta din kommunikation till nästa nivå genom personlig SMS-kommunikation där du når dina patienter i tid, och fångar deras uppmärksamhet på en gång. Med hjälp av tvåfaktorautentisering och behörighetskoder för inloggning kan du dessutom skapa förtroende och trygghet hos dina patienter.

Snabbare och smidigare kundkommunikation med SMS

Ett SMS når mottagaren på en gång, har en öppningsgrad på 98% där 90% av alla SMS läses inom 3 minuter. Vill du fånga mottagarens uppmärksamhet är SMS helt klart rätt kanal. Genom att integrera ert bokningssystem med vår SMS Gateway kan du skapa ett automatiskt kommunikationsflöde och en effektiv kunddialog. Du kan automatisera din kundkommunikation för att påminna dina patienter om kommande tidsbokningar, skicka bokningsbekräftelser, informera om testresultat och följa upp efter genomfört besök.

SMS-flöde inför läkarbesök - mockup av bekräftelse, påminnelse och uppföljning

Genom att kommunicera via SMS kan du minska kostnaderna för uteblivna besök, spara tid och resurser samt undvika schemaläggningsproblem. När du kommunicerar med dina patienter i den kanal de redan befinner sig kan du bidra till att dina patienter känner sig bekväma och trygga att boka tid hos just dig.

Sänk kostnaden med mobilfakturor

Komplettera din SMS-kommunikation med smidig och effektiv betalning via mobilfaktura. Genom att addera den här typen av betallösning kan du effektivisera betalningsprocesser, minska kostnader för uteblivna besök och förbättra cashflow. I samband med en bokningsbekräftelse, påminnelse eller vid uppföljning kan du inkludera en mobilfaktura där mottagaren har möjlighet att betala för besöket på en gång.

Mockup av betalning via mobilfaktura för ett vårdbesök

Effektivare internkommunikation = nöjdare anställda

SMS-kommunikation kan även användas internt för din personal. Med SMS kan du nå din personal snabbt i tidskritiska situationer, under semestrar eller andra nödsituationer. Skicka påminnelser om kommande skift, informera om schemaförändringar eller uppmärksamma lediga pass och låt dina anställda boka in sig genom att svara direkt på SMSet.

Internkommunikation för sjukvård via SMS - mockup

Har du frågor eller vill komma igång med din SMS-kommunikation? Kontakta oss!