Så kan sjukvården nyttja SMS i sin kommunikation

author
LINK Mobility AB2022-03-03

Vårda dina relationer genom att kommunicera med patienter i den kanal de föredrar och bidra till utökad kundnöjdhet och skapa långvariga relationer. Sjukvård- och hälsobranschen är en av de branscher där det går att se en tydlig nytta och användbarhet av SMS-kommunikation. Med SMS kan du erbjuda en säker och pålitlig kommunikationskanal för patienter samtidigt som du sparar pengar genom minskat antal uteblivna besök. 

Oavsett om du arbetar på ett sjukhus, ålderdomshem, vårdcentral, tandläkarmottagning eller annan hälsovårdsverksamhet kan du nyttja SMS för att skapa en effektiv kommunikation, stärka dina relationer och förbättra din verksamhet. 

Skapa en enkel och bekväm mobilupplevelse  

Många sköter idag de flesta ärenden direkt i telefonen allt från shopping, till bankärenden och likaså söker de med största sannolikhet upp din klinik eller mottagning där. Genom att använda dig av SMS kan du därför skapa en enhetlig och bekväm upplevelse där all information finns samlat på ett och samma ställe. Det vill säga, från uppsökning av din mottagning, till bokning, bokningsbekräftelser, påminnelser och slutligen uppföljning av besöket. 

Förbättrad kundvård i en säker och personlig kommunikationskanal 

Genom att kommunicera med SMS när du dina patienter i den kanal de föredrar och redan finns i. Med en bred målgrupp är det viktigt att använda sig av en kanal som passar den breda massan. SMS kräver ingen internetuppkoppling och de allra flest har idag en mobiltelefon, en av anledningarna till att SMS lämpar sig inom sjukvården. 

Med SMS-kommunikation kan du nå ut med viktig information till alla dina patienter på ett snabbt och säkert sätt. Ta din kommunikation till nästa nivå genom personlig SMS-kommunikation där du når dina patienter i tid, och fångar deras uppmärksamhet på en gång. Patienters integritet är av allra största vikt. Skapa förtroende och trygghet med hjälp av tvåfaktorautentisering och behörighetskoder för inloggning.  

Effektivisera din kundkommunikation med SMS  

Ett SMS når mottagaren på en gång, har en öppningsgrad på 98% där 90% av alla SMS läses inom 3 minuter. Vill du fånga mottagarens uppmärksamhet är SMS helt klart rätt kanal. Genom att integrera ert bokningssystem med vår SMS Gateway kan du skapa ett automatiskt kommunikationsflöde och en effektiv kunddialog. Du kan automatisera din kundkommunikation för att påminna dina patienter om kommande tidsbokningar, skicka bokningsbekräftelser, informera om testresultat och följa upp efter genomfört besök.  

SMS-kommunikation för sjukvård - mockup

Genom att kommunicera via SMS kan du minska kostnaderna för uteblivna besök, spara tid och resurser samt undvika schemaläggningsproblem. När du kommunicerar med dina patienter i den kanal de redan befinner sig kan du bidra till att dina patienter känner sig bekväma och trygga att boka tid hos just dig. 

Effektivisera din internkommunikation med SMS  

SMS-kommunikation kan även användas internt för din personal. Med SMS kan du nå din personal snabbt i tidskritiska situationer, under semestrar eller andra nödsituationer. Skicka påminnelser om kommande skift, informera om schemaförändringar eller uppmärksamma lediga pass och låt dina anställda boka in sig genom att svara direkt på SMSet.

SMS-kommunikation för sjukvård - mockup

Har du frågor eller vill komma igång med din SMS-kommunikation? Kontakta oss!