Så undviker du avregistreringar från dina SMS-utskick

7 tips för att behålla dina SMS-prenumeranter - Hero image
author
LINK Mobility AB2022-03-10

Har du problem med att behålla dina SMS-prenumeranter? Det kommer alltid finnas personer som väljer att avregistrera sig från dina utskick, men om antalet avregistreringar stiger för mycket och för snabbt kan det vara bra att kontrollera och undersöka vad som kan göras bättre. Vi har samlat tipsen som kan hjälpa dig att optimera dina utskick och nå ut till fler.  

Vi kommer här nedan gå igenom de vanligaste anledningarna till varför SMS-prenumeranter väljer att avregistrera sig och vad du kan göra för att förbättra dina SMS-utskick.  

1. Var transparent med hur ofta och vad som kommuniceras i förväg 

Ett första tips är att se över kommunikationen och informationen kring registreringsprocessen. Det vill säga, vad för typ av information delar du med dig – informerar du om vad och hur ofta dina prenumeranter kan förvänta sig kommunikation från dig? Var transparent med vad det innebär att vara SMS-prenumerant hos dig, vilka fördelar som finns och anpassa dig så att dina mottagares förväntningar matchar det du faktiskt sedan levererar. 

För att enklare kunna anpassa dig efter dina SMS-prenumeranters behov och önskningar kan du låta dem själva få bestämma hur ofta de är villiga att ta emot SMS. Se till att ha all nödvändig information tillgänglig på de platser där personer kan signa upp sig för dina SMS-utskick. Om dina prenumeranter är väl informerade om vad de kan förvänta sig kommer du kunna undvika onödiga irritationsmoment.  

2. Var konsekvent i frekvensen av dina SMS-utskick 

En vanlig orsak till att avregistreringar ökar kan vara att du inte är konsekvent i frekvensen av dina utskick. Det kan till exempel vara att du under en period skickar väldigt mycket, och därefter skickar väldigt sällan under en period. Om du inte håller en jämn frekvens kan mottagarna uppfatta dig som irrelevant eller så kommer de inte ens ihåg varför de registrerade sig från första början. Se därför till att ha ett jämnt flöde av kommunikation där du upprätthåller dialogen på ett naturligt sätt. Förhåll dig gärna till specifika dagar och tider där utskicken faller naturligt. Och kom ihåg att följa de riktlinjer du informerat dina SMS-prenumeranter om. 

Ett förslag är att analysera dina utskick utifrån öppningsgrad och klickfrekvens för att klargöra vilka dagar och tider som fungerar bäst hos dina mottagare. Får du ett blandat resultat kan du segmentera din kundbas och anpassa utskicken utifrån dina mottagares preferenser. Kolla annan relevant data som kan hjälpa dig identifiera vad som triggar avregistreringar och gör korrigeringar därefter.  

3. Segmentera och personalisera dina SMS-utskick 

Det kanske viktigaste att tänka på i dina SMS-utskick är att segmentera och personalisera din kommunikation. Då dina mottagare tar ett aktivt val att acceptera SMS-kommunikation från dig är det av stor vikt att du anpassar dina utskick utefter mottagarnas unika behov, beteenden och preferenser. SMS-prenumeranter förväntar sig att det som kommuniceras är av värde för dem. 

Om du skickar på måfå är det stor risk att dina mottagare avregistrerar sig då de inte kommer finna utskicken relevanta. Analysera dina mottagares beteenden och interaktioner med dig och skräddarsy utskicken för absolut bästa resultat. Det kommer bidra till en ökad öppningsgrad, klickfrekvens och konverteringsgrad.  

4. Uppvakta med exklusiva erbjudanden 

Var tydlig med att det finns ett värde i att vara SMS-prenumerant genom att till exempel erbjuda exklusiva kampanjer och gåvor, eller ge dom möjlighet att få exklusiv tillgång till produkter i förväg. Varva gärna dina utskick med relationsbyggande SMS så som tävlingar, kundundersökningar och andra aktiviteter som kan bidra till högt kundengagemang. I det hela, få dem att känna sig speciella och utvalda och ge dem incitament för att fortsätta prenumerera på dina utskick.  

5. Differentiera dina SMS-kampanjer från andra kanaler 

Du har säkert flera SMS-prenumeranter som följer dig i sociala medier och kanske även prenumererar på ditt nyhetsbrev via e-post. Se till att du kommunicerar olika nyheter, erbjudanden och aktiviteter i olika kanaler. Varför ska de prenumerera på dina SMS-utskick om de får samma information i andra kanaler? På så sätt skapar du också ett incitament för att de ska vilja följa dig och interagera med dig i flera kanaler. Får du dina kunder att följa dig i flera kanaler kan du även säkerställa att du inte tappar dem helt om de väljer att sluta prenumerera på en kanal.   

6. Var kort och koncis i dina SMS-utskick 

Kraften i SMS ligger till stor del i att det är kort och lättillgängligt. I jämförelse med till exempel e-post är ett SMS-meddelande betydligt enklare att ta del av då det inte kräver speciellt mycket tid eller ansträngning att uppfatta budskapet. Av den anledningen är det också viktigt att du håller dina SMS-meddelanden korta med tydliga budskap, annars är det lätt att tappa bort mottagaren. Fånga dina mottagares intresse med kraftfulla, korta och tydliga budskap och använd dig av länkar, filer eller andra kanaler när meddelandet kräver mycket utrymme.   

7. Bekräfta avregistrering och be om feedback 

Ett sista tips! När dina prenumeranter väljer att avregistrera sig från kommande SMS-utskick kan du, i samband med att du bekräftar uppsägningen, tacka för att de varit lojala prenumeranter och passa på att be om feedback. Fråga varför de valde att avregistrera sig och få insikter om vad du kan göra bättre.

Om du vill ha tips på hur du samlar in kunddata och samtycke kan du kolla in den här artikeln eller kontakta oss!