Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q1 2022

Published on 2022-05-12Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q1 2022 - Hero image

LINK Mobility (LINK) rapporterar idag en intäktstillväxt på 24% och uppgår till 1 174 miljoner NOK under första kvartalet 2022. Organisk intäktstillväxt i fixed currency var 15% och inom det medelfristiga målet för intäktstillväxt. 

LINK fortsätter att uppleva en ökad efterfrågan på avancerade CPaaS-lösningar och har gjort betydande go-to-market (GTM) investeringar under de senaste två åren. GTM-strategin inkluderar utrullning av plattformar för self-sign-up (SSU), ytterligare expansion av partnernätverket och ett fortsatt fokus på LINKs unika lokala närvaro med säljteam och kundservice på lokala språk. 

A2P-meddelanden förvandlas till konversationsbaserad CPaaS-kommunikation och LINK har fått en stark position inom det snabbt växande segmentet genom förvärven av chatbotlösningen Xenioo och telekomleverantören Tismi. De nya avancerade och automatiserade konversations- och röstlösningarna erbjuder attraktiva korsförsäljningsmöjligheter till europeiska och amerikanska kunder. 

"Vi är glada att kunna rapportera en stabil organisk tillväxt i linje med våra mål. Under kvartalet upplevde vi dragkraft i vår unika GTM-strategi och såg en ökad användning av avancerade meddelandelösningar. Vår växande globala kundbas och vårt breda use case-bibliotek positionerar LINK idealiskt för att accelerera efterfrågan från A2P mot CPaaS”, säger Guillaume Van Gaver, VD för LINK Mobility Group. 

För att ta del av LINK Mobilitys Q1 rapport för 2022, klicka här.