Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q2 2022

Published on 2022-08-23Kvartalsrapport för LINK Mobility Group Q2 2022 - Hero image

Delårsrapport för andra kvartalet 2022 

Under andra kvartalet 2022 rapporterar LINK Mobility (LINK) en intäktstillväxt på 12% vilken uppgår till 1,77 miljoner NOK. Den organiska tillväxten var 4%, medan den underliggande organiska tillväxten var 11% när man justerat för höga jämförelser under andra kvartalet 2021. Fortsatt organisk tillväxt stöds av en stabil utveckling av kundförvärv och mycket låg kundomsättning. 

Bruttovinsten ökade med 18% till 317 miljoner norska kronor. Det organiska bruttoresultatet påverkades av den lägre intäktstillväxten och mixeffekter. Justerad EBITDA ökade med 8% till 129 miljoner NOK. På längre sikt ser LINK en stor merförsäljningspotential för sina mer avancerade produkter då marknaden snabbt anammar och kommer ikapp de tekniska framstegen som skett under de senaste åren. 

För att komma åt hela LINK Mobility Q2 2022-rapporten, klicka här.