PostNord Strålfors lanserar Mobilfaktura med LINK Mobility

Published on 2017-01-23PostNord Strålfors lanserar Mobilfaktura med LINK Mobility

LINK Mobility Sverige, ett helägt dotterbolag till LINK Mobility Group ASA, en av Europas ledande leverantörer av mobila meddelandetjänster och mobila lösningar, har tecknat ett koncernavtal avseende Mobilfakturering med PostNord Strålfors, den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar i Norden .

LINK och PostNord Strålfors har gemensamt utvecklat en faktureringslösning i mobilen som skall lanseras för PostNord Stråfors nordiska företagskunder.

– Vi är övertygade om att lösningen kommer att tas emot mycket väl på marknaden. Införandet av Mobilfaktura kommer att göra företagens fakturering och betalning mer kostnadseffektiv och minska betalningstid jämfört med traditionella kanaler. Kundnöjdhet kommer sannolikt att förbättras eftersom kunderna kan betala sina fakturor lättare, säger Krister Tånneryd, vd för LINK Mobility Sverige. Vi ser fram emot den här resan tillsammans med PostNord. Detta är ytterligare ett spännande steg i digitaliseringsresan vi gör med ett av Nordens starkaste varumärken, fortsätter Krister Tånneryd.

– LINK Mobility har varit en leverantör av mobil kommunikation för PostNord Strålfors sedan 2006, och har alltid varit fokuserade på kvalitet. Att vi och de tillsammans är representerade och täcker hela Norden med denna lösning är en enorm styrka och detta tror jag kommer att leda till gemensam framgång, säger Lars Lundström, chef för digitala tjänster på PostNord Strålfors.

Om PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. PostNord utvecklar alternativ för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. År 2015 hade PostNord 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor.