Så kan din ideella organisation växa med rätt kommunikation

Published on 2023-06-13Så kan din ideella organisation växa med rätt kommunikation - hero image

En stor del av ideella organisationers arbete består av att behålla och rekrytera nya medlemmar, supportrar och givare. Kommunikationen och betalningsprocesserna blir därför två väsentliga delar i organisationernas dagliga verksamhet. Genom att använda sig utav rätt verktyg, och kommunicera i rätt kanaler, kan organisationen effektivisera processer samtidigt som det blir enklare att nå ut, engagera och få in medlemsavgifter och donationer.

I den här artikeln ger Åsa Karlberg, Key Account Manager och ansvarig för medlems- och givarorganisationer på LINK Mobility, tips på hur ideella organisationer kan växa med rätt kommunikation.

Därför är personlig kommunikation viktig för ideella organisationer

Medlemmar och givare är dedikerade och vill ha personligt anpassad kommunikation om organisationens arbete. Genom riktade e-postkampanjer, SMS-aviseringar eller push-meddelanden kan organisationer strategiskt påminna givare om pågående arbete, akuta behov eller kommande insatser och supportmöjligheter. Med personliga tackmeddelanden, effektrapporter och regelbundna uppdateringar om hur deras bidrag gör skillnad kan organisationen fördjupa relationen till sina supportrar.

– Personlig kommunikation spelar en central roll i dessa organisationer, eftersom givarna och medlemmarna är engagerade och vill ha information om organisationens arbete. Genom att främja transparent och personlig kommunikation kan givares och medlemmars engagemang ökas avsevärt. Kommunicerar du dessutom i de kanaler som målgruppen redan använder sig utav kan din organisation förbättra den övergripande upplevelsen och bidra till kontinuerlig tillväxt, säger Åsa Karlberg.

Vidare menar hon att den här typen av organisationer bör utnyttja digitala verktyg som gör det enklare att ansluta, engagera och samla in medlemsavgifter och donationer samt för att engagera nya generationer som är digitala. Många organisationer brottas med en äldre givar- och medlemsbas och behöver nyrekrytera i yngre åldersgrupper. Genom att utnyttja Marketing Automation kan ideella organisationer effektivisera sina kommunikationsprocesser, spara tid och leverera mer personliga och riktade budskap till sina medlemmar och givare. Detta ökar i slutändan engagemanget, stärker relationer och stärker organisationens uppdrag och påverkan.

– Med hjälp av verktyg som Marketing Automation kan ideella organisationer att segmentera sina medlems- och givarlistor baserat på olika kriterier som intressen, donations- och medlemshistorik eller engagemangsnivåer. På så sätt kan de skapa riktade och personliga kommunikationskampanjer som resonerar med varje segment, nå rätt person vid rätt tillfälle och på så sätt öka konverteringen. Dessa automatiserade kontaktpunkter hjälper till att fördjupa relationen och uppmuntrar till fortsatt stöd.

Effektiva betalningslösningar som förbättrar medlems- och givarresan

Nya mobila betalningslösningar har förändrat hur ideella organisationer kan samla in donationer och medlemsavgifter. Genom att utnyttja lättillgängliga betallösningar via SMS och appar så som mobilfaktura och Swish kan ideella organisationer erbjuda givare och medlemmar ett snabbt och säkert sätt att bidra. Dessa lösningar eliminerar behovet av fysiska avier, vilket gör donations- och aviseringsprocessen mer bekväm och tillgänglig för ett bredare spektrum av potentiella supportrar. Att bygga förtroende med givare genom transparent kommunikation och säkra transaktioner menar Åsa är avgörande för den långsiktiga framgången.

– Genom att kombinera en välplanerad och transparent kommunikationsstrategi med smidiga betalningsupplevelser och säkra transaktioner kan organisationer bygga förtroende hos supportrar, och på så sätt stärka lojaliteten och det den långsiktiga framgången.

För de organisationer som fortfarande arbetar mycket med fysiska utskick av kampanjer och avier vill Åsa även poängtera att det kan uppstå utmaningar när man övergår till nya tekniker och tillvägagångssätt.

– Självklart finns det även utmaningar i övergången till mobila och digitala lösningar. För det första kan ideella organisationer möta initialt motstånd från givare som inte är bekanta med eller bekväma med att använda mobilteknologi för att göra donationer eller betalningar. Det är också därför kommunikationen från organisationen blir viktig. Genom att informera, vara transparant och utbilda givare eller medlemmar kan man istället lindra deras oro och säkerställa en smidig övergång.

Oavsett menar hon att det är viktigt att ta steget mot att digitalisera både kommunikation- och betalningsprocesserna.

– Man ska däremot inte se utmaningarna som ett hinder, fördelarna som det medför är så pass avgörande. Med både snabbare och säkrare transaktioner, ökad effektivitet samt bättre användarupplevelser bör man noggrant överväga att omvandla sin verksamhet till en enhetlig, digital form, och jag är glad att kunna hjälpa till med det.

Jobbar du hos en ideell organisation och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er växa? Boka ett intromöte direkt med Åsa här!