Zervicepoint boostar plattformen med SMS från LINK Mobility

Published on 2022-02-08Zervicepoint boostar plattformen med SMS från LINK Mobility - Hero image

Zervicepoint hjälper företag att skapa en bättre arbetsplats med hjälp av automation och självbetjäning. För att skapa en friktionsfri arbetsplats behövde de bredda sitt utbud av kommunikationskanaler och valde LINK som partner för SMS-utskick. 

Alexander Burman, vd på Zervicepoint berättar att processen för att finna en SMS-leverantör började efter feedback från deras företagskunder: 

- Sedan tidigare har vi endast haft ett mejlverktyg integrerat i plattformen, men vi började leta efter en säker SMS-leverantör när flera kunder efterfrågat den kanalen. Vi ser främst att efterfrågan gällt att skicka ut påminnelser på ett effektivare sätt.  

Zervicepoint är ett bolag som hjälper företag att effektivisera de interna processerna för anställda. Deras plattform agerar en samlingspunkt för de önskade verktyg och system som ett företag vill integrera, för att sedan automatisera processer såsom beställning av ny hårdvara och onboarding. 

Genom att integrera SMS i deras plattform kan de erbjuda företagskunderna ett ännu smidigare sätt att skicka ut påminnelser och uppmaningar. Idag är de två kommunikationskanaler som erbjuds mejl och SMS. 

- Vi ser verkligen fram emot detta partnerskap tillsammans med Zervicepoint. Genom att kombinera våra tjänster kan vi säkerställa ett ännu bättre utbud för slutkunden och en smidigare internkommunikation för de anställda, säger Frida Finnström, vd på LINK Mobility AB. 

Om Zervicepoint 

Zervicepoint hjälper företag att automatisera företagsprocesser inom HR och IT. Genom deras plattform kan företag integrera sina system och skapa självbetjänande processer och friktionsfria arbetsdagar.