SMS-utskick minskar hanteringstiden

Marginalen Bank informerar kunder om fakturor med SMS-utskick vilket resulterat effektivisering och minskad hanteringstid.

Bakgrund

Marginalen är en växande bankkoncern med fokus på både företags- och privatsidan. LINK Mobility fick kontakt med Marginalen 2008 angående mobilkommunikation för att minimera inkommande telefonsamtal runt fakturaköp. En betydande del av tiden runt fakturaköp gick åt till att svara på frågor på telefon runt dessa vilket i slutänden förlängde hanteringstiden.

Lösning

Marginalens medarbetare fick tillgång till tjänsten LINK SMS som används för att kontinuerligt uppdatera de företag vars fakturor man köper in. Marginalen lade upp mallar för meddelanden för att enkelt och omedelbart kunna informera kunderna om var i processen runt fakturaköp man befinner sig.

Resultat

Genom implementationen av LINKs SMS-system minskade antalet inkommande samtal. Verktyget används kontinuerligt även idag för just detta ändamål.

Vid sidan av detta har LINKs SMS Gateway implementerats i flera delar av Marginalens verksamhet för att ge ett effektivare informationsflöde ut mot kunderna. Bland annat används den mobila kanalen för information runt Lån och vid nytecknandet av Kort. Marginalen ser även ytterligare möjligheter för utvecklandet av den mobila kanalen i samarbete med LINK Mobility.

- Vårt samarbete med LINK Mobility har fungerat mycket bra, säger Linda Clasdotter på Marginalen Bank. LINK har tillgodosett våra behov och levererat en bra kommunikationslösning. Vi har på ett enkelt sätt kunna integrera våra interna processer med LINK Mobilitys lösning vilket har bidragit till ett smidigt och välfungerande samarbete. Marginalen Bank ser nu ljust på det fortsatta samarbetet med LINK och kommer med stöd från leverantören fullfölja arbetet med att centralisera all SMS-kommunikation för att möjliggöra en än mer optimerad struktur för denna kommunikationskanal, avslutar hon.

Kontakta oss

Vill du få mer information om hur våra kommunikationslösningar och produkter kan hjälpa ditt företag, eller är du intresserad av att få ett skräddarsytt erbjudande? Kontakta oss idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss - LINK Mobility