Mobil- och appanvändning – Statistik och trender för 2023

Mobil-och appanvändning: Statistik och trender för 2023 - Hero image
author
LINK Mobility AB2023-02-07

Den globala internet, mobil- och appanvändningen skiftar från år till år. Digitala beteenden påverkas starkt av omvärldsfaktorer och nya trender som äntrar marknaden. Idag spenderar vi enorma mängder tid på våra mobiltelefoner, där appar upptar den mesta av vår tid, och inte minst sociala medieplattformar och meddelandeappar.

WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, WeChat, Youtube, Line och många fler - utbudet för meddelandeappar och sociala medieplattformar är stort och listan fortsätter växa. Men vilken är den mest föredragna kommunikationsappen i världen och hur används mobiltelefonen idag? I den här artikeln får du en närmare inblick på marknadens digitala utveckling när det kommer till mobil- och appanvändning.

Den globala mobil- och appanvändningen

Mer än två tredjedelar av världens befolkning (68%) använder en mobiltelefon idag. Det är en ökning med 168 miljoner mobiltelefonanvändare sedan januari 2022, en siffra som fortsätter öka i takt med den digitala utvecklingens uppgång. Även de globala användarsiffrorna för Internet (64,4% av befolkningen) och sociala medier (59,4% av befolkningen) ökar. Den förstnämnda registrerar en ökning med 192 miljoner nya användare och den senare med 137 miljoner nya användare jämfört med föregående år.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Men vad använder 68% av världens befolkning sin mobil till? En typisk mobiltelefonanvändare spenderar i genomsnitt 5 timmar om dagen på sin mobiltelefon. Otroliga 91,9% av den tiden spenderas på mobilappar varav 42,4% på sociala medier och meddelenadeappar där 8,1% av tiden spenderas på användning av webbläsare.

När det kommer till internetanvändning nyttjas det framförallt till att söka information, hålla kontakt med vänner och familj, samt för att hålla sig uppdaterad på nyheter och event, men också för att göra research på produkter och varumärken.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Med tanke på den mängd tid som läggs på meddelandeappar och de intentioner användarna har med att använda sig av internet, blir det som företag av allra största vikt att vara aktiv i de olika kanaler som sin målgrupp befinner sig. De vill kunna kommunicera och interagera via diverse appar och vill få enkel tillgång till den information de söker. I och med att mycket tid läggs på att just söka information och göra research på produkter och varumärken kan en Inbound Marketing-strategi vara avgörande för att locka rätt besökare till sin hemsida eller webbutik.

Mobil- och appanvändning: konsument- och shoppingtrender

Det är inte bara enorma mängder av tid som spenderas på appar och internet, utan även stora mängder pengar. Efter pandemin har konsumenter blivit mer benägna att göra sina inköp online, vilket medfört att internet blivit en stor inkomstkälla för många företag. Detta har skapat stora möjligheter för B2C e-handeln att växa. År 2021 spenderade smartphoneanvändare över hela världen totalt 170 miljarder USD på mobilappar och köp i appar – i genomsnitt mer än 27 USD per enhet. De totala intäkterna för onlineshopping under 2022 uppgick till 3 590 miljarder USD (3,59 biljoner), ett snitt på 873 USD per onlinekonsument, där 59,8% av konsumentvaruköpen spårats tillbaka till mobiltelefontransaktioner.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Det är värt att notera att många konsumenter har valt att gå tillbaka till de fysiska butikerna efter att restriktioner hävts och att friheten och flexibiliteten kring olika shoppingkanaler har ökat efter pandemin. Även om e-handeln fortsätter öka motsvarar den idag enbart 17,1% av den totala detaljhandelsförsäljningen. Ovan presenterade data visar på att den fysiska shoppingen fortfarande utgör större delen av all konsumtionen, samtidigt som onlineshopping, framförallt via smartphones och appar blir allt mer vanligt. Denna trend ställer högre krav på handeln där ett omnichannelerbjudande som inkluderar både online- och offlinekanaler kommer förväntas från konsumenter i framöver.

Appanvändning: de mest populära apparna globalt

Men vilka appar är det som används och vart är det mest sannolikt att vi spenderar mer än 5 timmar om dagen? På en global nivå, sett över samtliga appar, är YouTube störst när det kommer till antalet aktiva användare varje månad, följt av Google, Facebook och WhatsApp.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Vi spenderar idag mer tid på sociala medier än vi någonsin tidigare gjort – den genomsnittliga internetanvändaren spenderar ca 2 timmar och 30 minuter om dagen på sociala medier. När det kommer till den globala användningen av sociala medieplattformar (app eller webb) är det istället Facebook som toppar listan, följt av Youtube, WhatsApp, Instagram och WeChat. Notera att 4 av de 10 mest använda sociala plattformarna är meddelandeappar.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

De mest populära meddelandeapparna globalt

Enligt en rapport av Business of Apps från 2022, är WhatsApp den absolut populäraste meddelandeappen med deras 2 miljarder aktiva användare varje månad. Därefter kommer Facebook Messenger, WeChat och Telegram. Men precis som produktutbudet skiljer sig åt mellan olika länder, varierar även tillgängligheten och preferensen för mobila meddelandeappar från land till land.

Medan WhatsApp främst används i Europa (Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike, Turkiet), är Facebook Messenger den vanligaste appen i USA, Kanada och Australien. WhatsApp är också det föredragna valet i Storbritannien, Indien och Indonesien, såväl som i mer sydliga länder som Mexiko, Brasilien, Argentina, Chile, Colombia och Peru. I Asien, å andra sidan, ligger två andra leverantörer i täten. I Kina är WeChat den klart populäraste meddelandeappen, medan LINE används mer i Japan, Taiwan och Thailand. I Sverige är Facebook Messenger den mest populära meddelandeappen, men SMS är fortfarande den mest använda kommunikationskanalen. Även WhatsApp fortsätter växa på den svenska marknaden – ca 40% aktiva användare. Användningen skiljer sig dock mycket mellan olika generationer och den enda kommunikationskanal som används frekvent över alla åldrar är SMS.

Mobil- och appanvändning ut ett marknadsföringsperspektiv

Ett av de mest värdefulla diagrammen att kolla på ur ett marknadsföringsperspektiv är det som ger en överblick av hur användandet av de olika sociala mediekanalerna används i förhållande till varandra. Den stora massan av sociala medieanvändare är aktiva på flertalet plattformar – mindre än 1% av alla användare är aktiva på enbart en plattform. Youtube är den plattform som har flest unika användare, det vill säga personer som enbart använder sig utav den plattformen, även om de till antalet är väldigt få.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Även om nya populära sociala mediekanaler kontinuerligt dyker upp överger de inte andra plattformar, utan kombinerar istället flertalet. I Sverige använder personer i åldern 16–64 i genomsnitt 6 sociala medieplattformar aktivt varje månad. I och med att de allra flesta finns på flera plattformar får du bra räckvidd genom att använda dig av enbart två kanaler. T.ex. skulle en mix av Facebook och Youtube innebära att du når 9 av 10 internetanvändare i åldern 16–64 år. Det betyder dock inte att dessa kanaler bör vara dina enda val, men det är ändå värt att notera att det ger dig en bra räckvidd.

För att ge dig en bild av hur de olika sociala mediekanalerna och internet används presenteras här nedan vilken typ av webbsidor och appar som används mest, samt vilka specifika plattformar som används i störst utsträckning, sett till tid. Detta är insikter som är intressanta om du som marknadsförare vill ha mer information om vart det är bäst att driva dina digitala kampanjer.

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Återigen placerar sig meddelandeappar och sociala medier i topp, följt av sökmotorer och webbportaler när det kommer till antalet användare. De sociala medier och meddelandeappar som har den högsta aktiviteten sett till genomsnittlig spenderad tid per månad och användare är TikTok (ca 23,5 timmar), Youtube (ca 23 timmar), Facebook (ca 19,5 timme) och WhatsApp (ca 17,5 timme).

Mobil- och appanvändning 2023 - statistik och trender - infographic

Genom att använda dig av ovan kartläggning kan du göra det enklare för dig att välja de mest optimala plattformarna för dina behov. Det innebär alltså att du som marknadsförare bör kartlägga och analysera hur och när din målgrupp använder de olika kanalerna för att avgöra hur du kan nå ut och engagera dem på bästa sätt. Inte minst visar denna data på vikten av att erbjuda en omnichannelerbjudande där dina kunder kan interagera med dig i deras föredragna kanal och flytta sig mellan olika kanaler sömlöst.

Slutgiltiga tankar

Som så ofta är fallet kan frågan om vilken som är den mest föredragna sociala mediekanalen eller meddelandeappen besvaras med "det beror på”. I många fall är det starkt beroende av hur den aktuella marknaden ser ut. I och med att de olika kanalerna och apparna används på olika sätt, med olika syften är det svårt att avgöra vilken som är det ultimata valet för dig och din målgrupp. Utan tvekan spelar respektive målgrupp och generation en betydande roll som inte går att förbise. I detta avseende kommer kommande generationer troligen att bli mer smidiga och flexibla i att anpassa sig till digitala och mobila trender.

Med allt detta sagt så är en sak säker: världen blir mer digitaliserad och sker allt mer på våra smartphones. Framtiden är online!