Omnichannel – engagemang över alla kanaler

Omnichannelengagemang över alla kanaler - Hero image
author
LINK Mobility AB2022-05-11

Det är idag viktigare än någonsin att kunna erbjuda dina kunder en omnichannelupplevelse. Digitaliseringen har i stor utsträckning förändrat konsumenternas beteenden och behov. Ju mer tekniken utvecklats, desto mer har den också integrerats som en del i våra vardagliga liv. Gränsen mellan vad vi gör online och i verkligheten börjar suddas ut och konsumenters förväntningar på företag blir allt högre. När beteenden förändras måste även marknadsförare, säljare och kundsupport agera och anpassa sig utefter dessa nya förutsättningar, där omnichannel inte längre är ett val, utan ett krav. 

Vad är omnichannel?  

Omnichannel är en term som används för att beskriva en affärsstrategi vars syfte är att ge en sömlös kundupplevelse i alla kanaler. Det vill säga, omnichannel innebär att ditt företag är närvarande i flera kanaler, både online (webbplats, app, sociala medier, e-post, SMS, WhatsApp, RCS etc.) och offline (butik, evenemang etc.), samtidigt som du erbjuder en enhetlig och sömlös upplevelse under hela kundresan, oavsett hur och vart dina kunder väljer att integrera med ditt varumärke. Det kan till exempel innebära att du erbjuder konsumenter samma utbud, priser och kampanjer i alla kanaler, eller att du erbjuder en unik och skräddarsydd upplevelse baserat på hur kunden väljer att interagera med ditt varumärke.

Varför omnichannel?  

I och med att konsumenternas förväntningar på tillgänglighet ökar har det blivit av allra största vikt att fokusera på en omnichannelstrategi. Med nya marknadsföringskanaler som växer fram är omnichannel ett krav om du ska lyckas attrahera nya och behålla befintliga kunder. Kunder vill kunna kontakta dig i den kanal de föredrar att använda, och vill samtidigt kunna hoppa mellan olika kanaler och få en enhetlig upplevelse över samtliga kanaler. 

Idag spenderar människor i genomsnitt mer än 4 timmar om dagen på sina mobiltelefoner och 50% av kunder använder minst fyra kontaktpunkter innan de genomför ett köp. Även i de fall då köp sker i fysiskbutik undersöker 59% av konsumenterna produkterna via nätet i förväg. Samtidigt förväntar sig 90% av kunderna att deras interaktioner ska vara konsekventa över alla kanaler. För att kunna möta dessa förväntningar krävs en omnichannelstrategi. Dessutom, företag med en omnichannelstrategi lyckas behålla 89% av sina kunder, medan företag med en svagare omnichannelstrategi behåller 33%.

Hur skapar jag en omnichannelstrategi? 

För att skapa den perfekta omnichannelupplevelsen behöver du, till att börja med, förstå dina kunder. Det innebär att du behöver noggrant observera och analysera vilka typer av plattformar och kanaler dina kunder använder sig av när de handlar, deras köpbeteenden, samt hur de interagerar med ditt varumärke över varje kontaktpunkt och enhet. Den här typen av information kommer hjälpa dig att identifiera de rätta kontaktpunkterna för dig att fokusera på, så att du kan stärka och koppla ihop dem för att i slutändan skapa enhetliga och skräddarsydda upplevelser. Genom att även analysera de utmaningar dina kunder möter under kundresans gång kan du identifiera problem och skapa hållbara lösningar som förenklar vardagen för dina kunder.  

Med vår omnichannelplattform kan du utveckla en kundkommunikation som skapar värde och möter dina kunders behov. Med rätt verktyg och strategi kan du nyttja vår tjänst för att levla upp din kommunikation med hjälp av både manuell och automatisk hantering. Flexibiliteten i vår plattform gör det enkelt för dig att bygga automatiska flöden för olika ändamål, allt från kundservice till försäljning där du även kan ta över kunddialogerna manuellt vid behov. 

Vårt system går att integrera i ditt befintliga affärssystem där du enkelt kan skapa engagemang över flera kanaler. Genom att använda vår omnichannelplattform kan du bygga kampanjer och flöden i flertalet kanaler såsom SMS, e-postWhatApp och RCS, samt automatisera kommunikationen med vår chatbot.  

Har du frågor eller redo att komma i gång med er omnichannelstrategi? Kontakta oss!