SMS-kommunikation inom logistikbranschen

SMS-kommunikation för logistik
author
LINK Mobility AB2020-04-15

SMS-tjänster hjälper företag inom transports- och logistikbranschen till en mer effektiv vardag. SMS-notifikationer innehållande statusuppdateringar, tvåvägskommunikation där kund kan välja var, när och hur hen kan ta emot en leverans och skapa mervärde genom transparent och effektiv kundkommunikation.

Med SMS-kommunikation kan ni skicka ut:

  • Leveransavisering

  • SMS vid försening

  • SMS-påminnelse

  • Mobilfakturor

  • Intern kommunikation

Vi hjälper både stora och små logistikföretag världen över med att effektivisera deras kommunikation och arbetsflöde. Sedan 2013 har vi hjälpt DHL att kommunicera med deras användare via mobilen, och detta lyckade samarbete har lett till fler utvecklingsmöjligheter och tjänster genom åren.

Vi hjälper idag DHL att tillhandahålla tjänster i mer än 200 länder. Att en så stor, internationell aktör har valt att utveckla ett globalt partnerskap med oss för utveckling och drift av effektiva lösningar för mobilkommunikation visar att vår innovationskraft, teknik och lösningar gör oss till en viktig partner för stora och globala aktörer.

Transparent kommunikation = kostnadseffektivt

För företag inom logistikbranschen är det extra viktigt med en effektiv kommunikation. Många processer och funktioner behöver fungera för att jobbet ska flyta på, och vid förseningar och missar är det viktigt att den interna kommunikationen finns på plats. Vid bristfällig kommunikation finns det risk att flera led blir drabbade och att slutkunden inte får rätt eller relevant information.

En fungerande kommunikation ökar känslan av samhörighet och förståelse inom bolaget. Med transparent och direkt information kan alla anpassa sig snabbt vid nya situationer och planera hur de bäst kan hantera kommande utmaningar.

Tre tips för kommunikation inom logistikbranschen:

  • Effektiv internkommunikation

Öka effektiviteten i de produktionsled ni har inom företaget och se till att alla känner till eventuella avvikelser.

  • Uppdatera slutkund

Skicka ut aviseringar för att meddela leveransen status och eventuella avvikelser. Genom transparent information gentemot slutkunden ökar ni både förståelse och kundnöjdheten.

  • Skapa mervärde

Företag som erbjuder en effektiv och öppen kommunikation har generellt sett nöjdare kunder. Skapa mervärde för både ert företag och slutkunden genom att be om feedback vid slutförda leveranser, för att se vad ni kan förbättra.

Exempel på hur ni kan kommunicera

Vi har hjälpt flera olika logistikföretag genom åren att utveckla deras kundkommunikation, vilket gett oss ovärderliga insikter om vad som fungerar. Nedan får ni tre exempel på hur vi hjälpt logistikföretag att utveckla sin kommunikation.

Use case - avisering

Företaget skickar ut en avisering till kund för att meddela att paketet nu är redo att hämtas upp hos ett ombud.

Use case - skräddarsy leveransen

Företaget erbjuder kunden chansen att ändra leveransadress, för att underlätta för kundens situation om hen är ute på resa, vill få leverans till jobbet eller dylikt.

Use case - rikare kunddialog

Företaget bjuder in till dialog för att ge möjligheten att samla leveranser, köpa till bärhjälp eller låta budet ta med en retur vid samma tillfälle. Detta effektiviserar leveransen samtidigt som det ger mervärde för kunden, som slipper oroa sig för bärhjälp eller återlämna returer personligen hos ombud. Dessutom ökar detta merförsäljningen för er, som kan ta betalt direkt av slutkund för extra tjänster såsom bärhjälp.