Tvåvägskommunikation - personlig och interaktiv kunddialog

author
LINK Mobility AB2022-01-13

Den personliga kommunikationen blir idag allt viktigare för att företag ska kunna fortsätta växa. Genom tvåvägskommunikation och ett personligt bemötande, där företag ser till kundernas unika behov och förväntningar, kan företag optimera och förenkla hela kundupplevelsen. Att kommunicera med dina kunder på rätt sätt, i rätt tid och i rätt kanal har en stor positiv påverkan på den långsiktiga kundrelationen. I denna bloggartikel kommer vi fokusera på hur konversationsbaserad kommunikation och marknadsföring kan hjälpa dig, vilka fördelar det finns och vill inverkan det kan ha på dina framtida kundrelationer.  

Trender och digitalisering 

Vi lever idag i en allt mer digitaliserad värld där människor möts av erbjudanden, information och underhållning direkt i telefonen, vart de än befinner sig. Pandemin har påskyndat och drivet digitaliseringen ytterligare där våra digitala vanor har expanderat och blivit en normaliserad del av de flestas vardag med allt från distansstudier, onlineshopping, videokonferenser, streaming av film/musik, samt ökad användning av sociala medier och diverse meddelandetjänster. De flesta aktiviteter och ärenden vi gör idag kan vi göra direkt i telefonen. Men vad händer, och vad ska vi göra för att upprätthålla relationer, när den fysiska kontakten och interaktionen tynar bort? Det korta svaret: kommunicera genom dialog och digital interaktion, det vill säga tvåvägskommunikation. 

Vad är tvåvägskommunikation?   

Traditionella SMS-meddelanden är ofta transaktionsbaserade och används vanligtvis för envägskommunikation för till exempel lösenordsverifiering, bokningspåminnelser, kampanjer och uppdateringar. Tvåvägskommunikation innebär att du istället har en personlig interaktion med dina kunder i realtid. Med vår tjänst Conversations kan du skapa engagerande konversationer som förenklar kunddialogen och bidrar med högre respons genom riktade åtgärder och tydliga call to actions. 

I vårt verktyg finns flertalet funktioner som hjälper dig skapa en nyanserad kommunikation anpassad utefter din verksamhet och dina behov. Du kan inkludera allt från bilder, videos, länkar, QR-koder och karuseller för att skapa ett konversationsflöde som fångar dina kunders uppmärksamhet.

Tvåvägskommunikation - vilka är fördelarna och varför är det viktigt?  

Med tvåvägskommunikation kan du skapa en interaktiv dialog med dina kunder för att driva kundlojalitet, utveckla dina kundrelationer och öka din kundnöjdhet. Med hjälp av tvåvägskommunikation kan du förenkla kundupplevelsen genom en personlig dialog som anpassas utefter den unika kundens behov och förväntningar. 

När kundresan blir allt mer digital är det viktigt att hitta nya vägar och kanaler att kommunicera i för att du ska kunna möta dina kunders förväntningar. Tvåvägskommunikation gör det möjligt för dig att kommunicera med dina kunder i realtid, vart som helst, när som helst, samtidigt som det skapar nya möjligheteter för dig att förenkla hela kunddialogen. Genom kundanpassat budskap och innehåll kan du förenkla kundresan vilket i slutändan leder till ökad försäljning.  

Hur ser framtiden ut?  

För att förbli konkurrenskraftig är det av allra största vikt att följa de trender och den digitala utveckling som sker. Den generation som är uppvuxna med att internet, smartphones och sociala medier som en självklarhet kommer fortsätta ställa krav och ha höga förväntningar på hur företag interagerar och kommunicerar med dem. Att kunna erbjuda en personlig och interaktiv dialog, med personliga erbjudanden, anpassat innehåll i de rätta digitala kanalerna kommer vara avgörande för att ditt företag ska kunna fortsätta växa. 

Är du redo att komma igång? Kontakta oss!